×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu
Izba gastronomii o wezwaniach skarbówki ws. ''Usługi reklamy napojów alkoholowych"
Urzędy Skarbowe wysyłają do restauratorów wezwania w sprawie "Usługi reklamy napojów alkoholowych". Fot. Shutterstock

Izba gastronomii o wezwaniach skarbówki ws. ''Usługi reklamy napojów alkoholowych"

Autor: Oprac. KG Data: 07 lipca 2022 11:00

Kolejne luki w polskim prawie utrudniają pracę Restauratorom. Tym razem Urzędy Skarbowe wysyłają wezwania w sprawie "Usługi reklamy napojów alkoholowych" - informuje Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej.

IGGP poinformowała na początku lipca, że coraz więcej restauratorów zgłasza się do Izby z informacją, że otrzymali pismo z Urzędu Skarbowego o obowiązku opłat od usług reklamowych napojów alkoholowych. Głównie dotyczy to loga na parasolach, szklankach, lodówkach z neonami i podkładkach pod piwo.

Jeśli nie chcemy otrzymać takiego wezwania, dobrze jest zadbać wcześniej o wszystkie szczegóły - wskazuje Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej. 

Kto jest zobowiązany do ponoszenia opłaty?

Izba przypomina, że 1 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23.3.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. pod poz. 579 ) w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych określające wzór nowej zbiorczej deklaracji DRA-2, która odnosi się do opłat za usługi będące reklamami napojów alkoholowych.

Deklarację wnosi się do 20-go dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym upłynął termin na wystawienie faktury VAT na wynagrodzenie lub jego część do właściwego urzędu skarbowego.

Jak zaznacza Radca Prawny, Ewa Bodnarek-Wojtal, opłaty te wnoszone są na podstawie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Art. 132. 1. Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi.

Do podmiotów świadczących tego typu usługę zaliczają się m.in.:

  • agencje reklamowe;
  • media reklamujące napoje alkoholowe;
  • właściciele pubów, którzy uzyskają przychody z tytułu reklamy m.in. poprzez uwidocznienie marki piwa i nazwy jego producenta, np. na szklankach czy podkładkach używanych w lokalu;
  • przedsiębiorcy prowadzący sklepy, w których częścią reklamy są banery reklamowe czy lodówki z logo danego rodzaju alkoholu.

Stanowisko IGGP ws. opłaty za "Usługi reklamy napojów alkoholowych"

Izba podnosi, że restaurator nie jest podmiotem świadczącym usługi marketingowe i reklamowe. Restaurator sprzedaje i podaje alkohol w swoim lokalu.

Restaurator prezentuje alkohol, chłodzi alkohol, nalewa, ozdabia i podaje - wszystko robi w celu podniesienia własnej sprzedaży. Restaurator nie robi tego publicznie. Nawet gdyby Restaurator wynajmował swój lokal do promocji i reklamy to nie powinien płacić podatku za promocję i reklamę, a jedynie za przychód z podnajmu lokalu. Restaurator sprzedaje takie alkohole, jakie goście kupują i na których ma odpowiednie marże.

Restaurator nie jest galerią handlową, ma ograniczony asortyment do kilku towarów ( kilku, kilkunastu „znaków towarowych” na półce, w karcie ) i nie może być karany za promowanie i rozpowszechnianie tych wybranych produktów, które są lubiane przez gości.

Restaurator nie uzyskuje przychodów z tytułu reklamy produktów alkoholowych, tym samym nie podlega podatkowi z tego tytułu, chyba, że świadczy usługi reklamy i wystawia z tego tytułu faktury VAT. Urzędy Skarbowe nadinterpretują przepisy, próbują zastraszyć restauratorów i wymuszają pod rygorem kar przyznanie się do winy.

Restauratorze - wystarczy odpisać Urzędowi Skarbowemu: „Nie rozpowszechniamy publicznie znaków towarowych alkoholi, nie świadczymy usług reklamowych alkoholi i nie uzyskujemy przychodu z tytułu reklamy produktów alkoholowych” - podaje Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej. 

Treść całego komunikatu IGGP w sprawie opłat od usług reklamowych napojów alkoholowych jest dostępna na stronie internetowej Izby: iggp.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz