Klub Wolność wygrał w sądzie i wznawia działalnośćm.trojmiasto.pl - 06 maja 2021 11:04


Gdański Klub Wolność nie działał niezgodnie z prawem, a jego działalność nie stwarzała zagrożenia dla życia i zdrowia - tak orzekł sąd, oddalając zarzuty z art. 165 kk.

W grudniu minionego roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nałożyła na klub Wolność administracyjną karę pieniężna na kwotę 30 tys. zł, a powodem było łamanie obostrzeń pandemicznych. Kara ta została nałożona w trybie natychmiastowym, z zastosowaniem art. 10 k.p.a., który mówi o tym, że w wyjątkowych okolicznościach można odstąpić od udziału strony w postępowaniu i zasądzić grzywnę od razu. Dopiero w toku postępowania odwoławczego druga strona może odnieść się do zasadności nałożonej kary. Policja zaś wszczęła postępowanie z art. 165 Kodeksu karnego.

{fb;https://www.facebook.com/klub.wolnosc/photos/a.2274259159326253/3905453736206779/}

Art. 165. kk to broń, jaką posługuje się policja, aby wyegzekwować od przedsiębiorców stosowanie się do nakazu zamknięcia lokali w czasie gospodarczego lockdownu. Nie na wszystkich ta broń jednak działa. Właściciel gdańskiego klubu Wolność już kilka miesięcy temu zapowiedział, że nie ma najmniejszego zamiaru podporządkowywać się postanowieniom, które - jego zdaniem - są niezgodne z prawem i obowiązującą konstytucją.

{fb;https://www.facebook.com/klub.wolnosc/photos/a.2274259159326253/3842778672474286/}

Sprawę opisuje m.trojmiasto.pl