×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu
Kto może prowadzić działalność bez kasy fiskalnej, a kto może otrzymać za to karę?
Które usługi wymagają korzystania z kasy fiskalnej on-line?; fot. shutterstock/Dragon Images

Kto może prowadzić działalność bez kasy fiskalnej, a kto może otrzymać za to karę?

Autor: Natalia Janus Opublikowano: 03 sierpnia 2023 21:53

Jak informowała pod koniec kwietnia 2023 r. wiceminister finansów i wiceszef KAS Anna Chałupa, po 4 latach od wprowadzenia w Polsce kas fiskalnych online, zafiskalizowanych jest już milion kas tego typu, przy 2,5 miliona wszystkich zarejestrowanych kas.

  • W Polsce dostępne są cztery rodzaje kas fiskalnych, on-line, z elektronicznym zapisem kopii, z papierowym zapisem kopii, oraz wirtualne.
  • Jak czytamy na stronie biznes.gov.pl, kasy z elektronicznym i papierowy zapisem są stopniowo wycofywane z rynku.
  • 1 stycznia 2025 r. wejdzie w życie obowiązek posiadania kas online i połączenia jej z terminalami płatniczymi.
  • Kara za niepołączenie kas fiskalnych z terminalem płatniczym będzie wynosiła 5 tys. zł.
  • Zwolnienie z ewidencjonowania w danym roku podatkowym obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Kto nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z 2021 r. znajduje się wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania. Wśród nich są m.in. usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe (dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci) czy pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi (dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci).

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2021 r. – kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej?

Kasy fiskalnej nie muszą posiadać osoby, które w poprzednim roku podatkowym prowadziły sprzedaż, ale ich obrót na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub rolników ryczałtowych nie przekroczył 20 tys. zł.

- Zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit 20 tys. zł został przekroczony – czytamy na stronie rządowej.

Ewidencji na kasie fiskalnej nie muszą również prowadzić firmy sprzedające towary lub usługi, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. Ponadto zwolnieniu z obowiązku podlegają przedsiębiorstwa, których w pierwszym i w drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego (rozpatrywanych odrębnie) oraz w całym poprzednim roku podatkowym udział obrotu z tej sprzedaży w stosunku do całkowitego obrotu ze sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub rolnikom ryczałtowym był wyższy niż 80%.

- Zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym z niego korzystasz, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy albo niższy niż 80% - czytamy na stronie biznes.gov.pl.

Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę sprzedaż rozpoczętą w bieżącym roku podatkowym, kasy fiskalnej nie muszą posiadać przedsiębiorcy, którzy przewidują, że obrót ze sprzedaży towarów lub usług osobom fizycznym, które nie prowadzą własnej firmy, i rolnikom ryczałtowym nie przekroczy kwoty 20 tys. zł. Obrót wylicza się w proporcji do okresu jego realizacji w danym roku podatkowym. Jak podkreślono, "zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit 20 tys. zł został przekroczony. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony".

Kto ma obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej?

Zgodnie z art. 60 kodeksu karnego skarbowego, kto pomimo obowiązku nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Ten sam wymiar kary prawo przewiduje m.in. dla osób, które wbrew obowiązkowi nie przechowują księgi w miejscu
wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego
siedzibę, przedstawicielstwo lub oddział, natomiast jeśli prowadzenie księgi zostało
zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez
kierownika jednostki.

Zwolnienie z ewidencjonowania w danym roku podatkowym obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. Nie mogą z niego skorzystać osoby, które w roku ubiegłym były objęte obowiązkiem ewidencjonowania bądź przestały spełniać warunki, które pozwalają na zwolnienie z obowiązku.

- Zwolnienia nie dotyczą przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania. Ci przedsiębiorcy muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej niezależnie od wielkości obrotu – czytamy na stronie biznes.gov.pl.

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej od 1 stycznia 2022 roku mają również obowiązek umożliwienia konsumentom zapłaty bezgotówkowej.

Które usługi wymagają korzystania z kasy fiskalnej on-line?

1 stycznia 2025 r. to data wejścia w życie obowiązku używania w przedsiębiorstwach kas online i połączenia posiadanych kas z terminalem płatniczym.

Zobowiązani do posiadania kas online są przedsiębiorcy, którzy m.in. świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz