Min. Zdrowia wyda rozporządzenie przedłużające obecne obostrzeniaPAP Biznes - 27 sierpnia 2021 12:17


Ministerstwo Zdrowia wyda rozporządzenie przedłużające do 30 września obecne obostrzenia - podano w wykazie prac rządu.

"W projekcie przewiduje się przedłużenie do dnia 30 września 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego" - napisano