Partnerzy portalu
Najlepsze nastroje w handlu. Najgorsze w usługach! Firmy związane z m.in. branżą turystyczną, znacznie lepiej radziły sobie podczas wakacji niż jesienią, ponieważ zamówienia zmniejszyły się poniżej wcześniejszych ich oczekiwań - wskazał PIE/fot. Shutterstock

Najlepsze nastroje w handlu. Najgorsze w usługach!

Autor: PAP Data: 06 października 2021 13:24

Do 111,9 pkt. wzrósł w październiku Miesięczny Indeks Koniunktury przygotowywany przez Polski Instytut Ekonomiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego. Najlepiej swoją sytuację ocenia handel i TSL. A najgorzej branża usług.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) jest wskaźnikiem badającym nastroje polskich przedsiębiorstw. Został on opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poziomem neutralnym MIK jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej - jej pogorszenie.

Najlepsze nastroje w handlu. Najgorsze w usługach!

W październiku MIK wzrósł o 2,3 pkt. do poziomu 111,9 pkt. W najnowszym odczycie najlepiej oceniono: wartości sprzedaży (+4,8 pkt.), liczbę nowych zamówień (+3,7 pkt.) i płynność finansową (+9,3 pkt.). Wynik poniżej neutralnego poziomu zanotowano jedynie w inwestycjach. Wśród poszczególnych sektorów najlepiej swoją sytuację ocenia handel i TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), najgorzej - branża usług.

Od pięciu miesięcy przedstawiciele wszystkich badanych branż oceniają koniunkturę pozytywnie. W październikowym odczycie spadły natomiast nastroje przedsiębiorstw usługowych (o 3,4 pkt. m/m) - to już trzeci miesiąc, w którym odnotowano spadki MIK w tej branży. Największy wzrost m/m dotyczył firm produkcyjnych (+5,9 pkt.) - w porównaniu do lipca był to poziom niższy o 2,5 pkt. Z kolei wyraźną poprawę nastrojów przedsiębiorców odnotowano w handlu, w którym od lipca MIK wzrósł o 13,9 pkt. a w październikowym odczycie wyniósł 116,3 pkt. W firmach z sektora TSL ostatni odczyt wskaźnika koniunktury jest najwyższy ze wszystkich branż (116,4 pkt.).

Szefowa zespołu foresightu gospodarczego PIE Katarzyna Dębkowska zaznaczyła, że firmy, po wiosennym odbiciu, kiedy zniesiono restrykcje, w jesienny okres wchodzą z optymizmem, mimo że sytuacja pandemiczna pogarsza się wraz z rosnącą liczbą zakażeń. "Ewentualny lockdown nie budzi już wśród przedsiębiorców tak poważnych obaw jak poprzednio, choćby z tej przyczyny, że firmy nauczyły się funkcjonować w warunkach zagrożenia" - powiedziała. Według ekspertki dobre nastroje przedsiębiorców związane są głównie z ich stabilną sytuacją finansową - "tylko 2 proc. badanych firm wskazuje, że płynność finansowa przedsiębiorstwa jest niedostateczna, by funkcjonować nawet przez miesiąc". Przyznała, że firmy nie są zbyt skłonne do inwestowania swoich zasobów finansowych - 38 proc. nie poniosło wydatków inwestycyjnych w ostatnich trzech miesiącach "nie z braku możliwości, ale z braku potrzeby inwestowania". Według niej taka sytuacja wynika zapewne z niepewności co do sytuacji na rynku w przyszłości, a środki finansowe ulokowane na kontach przedsiębiorców dają poczucie bezpieczeństwa w razie pogorszenia koniunktury. "Firmy nie są już tak skłonne jak w poprzednim miesiącu do zatrudniania nowych pracowników, co ma związek z sezonowością i mniejszym zapotrzebowaniem na ręce do pracy" - dodała.

PIE w każdej branży obserwuje wprawdzie przewagę pozytywnych nastrojów, jednak wyraźną poprawę koniunktury m/m dostrzega tylko w handlu i w sektorze TSL. "Wśród tych firm blisko co trzecia odnotowała wzrost wartości sprzedaży m/m i spodziewa się wzrostów sprzedaży w kolejnym miesiącu" - zaznaczyła Dębkowska. Ekspertka przyznała, że równocześnie wśród firm handlowych PIE obserwuje grupę, której sytuacja ekonomiczna jest niekorzystna, "co potwierdza duża polaryzacja firm z tego obszaru". Zwróciła też uwagę na sytuację w branży produkcyjnej, w której 28 proc. firm odnotowało spadek wartości sprzedaży m/m, a co piąta firma spodziewa się w kolejnym miesiącu spadku przychodów. "Tylko co dziesiąta firma produkcyjna odnotowała w badanym okresie wzrost liczby nowych zamówień" - dodała Dębkowska.

Zdaniem ekspertów pogorszenie koniunktury odczuwają firmy usługowe, dla których MIK spadł w październiku, w porównaniu z lipcem, o 12 pkt. Firmy usługowe, szczególnie te związane z branżą turystyczną, znacznie lepiej radziły sobie podczas wakacji niż jesienią, ponieważ zamówienia zmniejszyły się poniżej wcześniejszych ich oczekiwań - wskazał PIE.

Zgodnie z MIK zróżnicowanie nastrojów zależy od wielkości przedsiębiorstwa. W październiku, w porównaniu z poprzednim miesiącem, firmy duże i średnie odnotowały wzrost koniunktury, małe - brak zmian, a mikrofirmy - pogorszenie. "Być może jest to wynik trudniejszej sytuacji ekonomicznej mikrofirm i narastających problemów związanych z cyfryzacją przedsiębiorstwa i zarządzaniem w warunkach dynamicznych zmian otoczenia" - powiedziała Dębkowska.

W ocenie Konrada Soszyńskiego z biura badań i analiz BGK to, że w październiku odnotowano poprawę większości składowych MIK jest po części efektem sezonowym, "szczególnie widocznym w przemyśle, który zazwyczaj jesienią notuje znaczącą poprawę aktywności po letnim wyhamowaniu". Podobny schemat BGK w transporcie i logistyce, silnie związanych z sektorem przemysłowym. "Jedynym komponentem, który negatywnie zaskakuje jest zatrudnienie, jednak zważywszy na problemy po stronie podażowej rynku pracy, z dużym prawdopodobieństwem jest to konsekwencja spadku podaży, a nie popytu na pracę" - wskazał.

Zdaniem Soszyńskiego niepokój może wywoływać pogorszenie nastrojów w mikrofirmach. "Wydaje się to być spójne z widocznym w danych osłabieniu nastrojów w sektorze usługowym" - wskazał. W cenie banku jest to w dużej mierze pochodna obaw o pojawienie się ograniczeń w działalności, w obliczu rosnącej jesienią liczby zakażeń na COVID-19.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) powstał na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK są obliczane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw.

SŁOWA KLUCZOWE

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz