Partnerzy portalu
Nowe rozporządzenie covidowe. Paszport covidowy okażemy tylko dobrowolnie
Nowe rozporządzenie covidowe mówi o tym, że paszport covidowy okażemy jedynie dobrowolnie/Fot. Shutterstock

Nowe rozporządzenie covidowe. Paszport covidowy okażemy tylko dobrowolnie

Autor: KR/Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów Data: 13 grudnia 2021 20:00 | Aktualizacja: 13 grudnia 2021 20:34

Okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny, ale będzie leżeć w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu - zakłada projekt rozporządzenia, który ukazał się 13 grudnia w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, który został opublikowany 13 grudnia zakłada przedłużenie do dnia 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Zmiany dla lokali gastronomicznych i hoteli 

Projekt przewiduje ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50% do 30%), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności.

Przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny - czytamy w projekcie rozporządzenia.

''(…) to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu'' - zakładają autorzy projektu.

''Biorąc jednak pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu określonego w rozporządzeniu – w sytuacji osiągnięcia tego limitu - weryfikacji faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub uczestnictwa w wydarzeniu, w projekcie rozporządzenia zaproponowano doprecyzowanie obowiązującej regulacji w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia; należy jednak podkreślić, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie - czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu''.

Zakaz konsumpcji napojów i posiłków w kinach

Projekt rozporządzenia zakłada też wprowadzenie wobec przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), obowiązku zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Zakaz dla dyskotek i klubów nocnych

Projekt zakłada również wprowadzenie zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
a) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych,
b) dyskotek (serwujących głównie napoje) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);
c) miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
d) miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz