Partnerzy portalu
Od 1 lutego firmy założone w 2020 roku dostaną wsparcie Od 1 lutego firmy założone w 2020 roku dostaną wsparcie/ fot. shutterstock

Od 1 lutego firmy założone w 2020 roku dostaną wsparcie

Autor: PAP Data: 01 lutego 2021 20:38

Od 1 lutego firmy założone w 2020 roku również dostaną wsparcie z tarczy branżowej - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wskazano, że od 1 lutego 2021 weszły w życie kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, takie jak: zwolnienie z opłacania składek ZUS za następne dwa miesiące, kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń. Zaznaczono, że wsparciem zostaną objęte również firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 r. Resort szacuje, że pomoc obejmie ponad 300 tys. firm, a jej wartość wyniesie 5,17 mld zł.

Przypomniano, że rząd na posiedzeniu 19 stycznia br. przyjął rozporządzenie w sprawie dalszego wsparcia przedsiębiorców, którzy są obecnie dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Pomoc jest skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Wsparcie rozszerzono o 6 kodów PKD: 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 55.30.Z pola kempingowe i pola namiotowe; 79.11.A działalność agentów turystycznych; 9.12.Z działalność organizatorów turystyki; 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Przewidziano, że przedsiębiorcy będą korzystać z czterech instrumentów, takich jak: zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r. Przedsiębiorca może skorzystać ze wsparcia jeżeli był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Drugim instrumentem jest wypłata ponownego świadczenia postojowego, w sytuacji gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 40 proc. niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie.

Trzeci instrument to jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej o 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym. Napisano, że wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Czwarty instrument to dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednym z warunków otrzymania dopłaty - jak czytamy - jest spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Zaznaczono, że dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie można składać do 31 marca 2021 r. Dofinansowanie do wynagrodzenia obejmuje 5 z 6 PKD (nie dotyczy 52.23.Z).

Franczyza

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz

komentarze

  • AgHar

    Niby tak, a jednak nklie: prawnikdlakonsumenta.pl/nowe-swiadczenie-postojowe-rsp-dd7-jednak-nie-dla-firm-zalozonych-w-2020-roku