Partnerzy portalu
Polski Ład a HoReCa. Okiem prawnika. Mec. Katarzyna Zwierz-Wilkocka, radca prawny, odpowiedzialna za praktykę prawa pracy w kancelarii Noerr dokonuje oceny potencjalnego wpływu Polskiego Ładu na rynek HoReCa/ fot. materiały prasowe

Polski Ład a HoReCa. Okiem prawnika.

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 19 maja 2021 10:36

- Można się spodziewać, że to na pracodawcach będzie spoczywał zwiększony koszt związany z koniecznością oferowania i zawierania umów o pracę - ocenia założenia Polskiego Ładu mec. Katarzyna Zwierz-Wilkocka, radca prawny, odpowiedzialna za praktykę prawa pracy w kancelarii Noerr.

Komentarz mec. Katarzyny Zwierz-Wilkockiej, radcy prawnej, odpowiedzialnej za praktykę prawa pracy w kancelarii Noer, na co dzień doradza przedsiębiorcom i osobom indywidualnym w zakresie kwestii związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.

Nowy społeczno-gospodarczy program Polski Ład zapowiada istotne zmiany w sytuacji prawnej i finansowej pracowników, zleceniobiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Nie ulega jednak wątpliwości, że wymusi on lub przyspieszy także zmiany dla całego rynku pracy. Jak wskazują eksperci, przedstawione przez rząd założenia uderzą w istniejący od lat problem dualizmu rynku pracy, którego przyczyną jest współistnienie dwóch rodzajów umów: (i) stałych umów na czas nieokreślony z szerokim zakresem składek i świadczeń socjalnych oraz ustawodawstwem chroniącym pracowników; oraz (ii) tymczasowych umów krótkoterminowych lub cywilnych, często z niższymi składkami i brakiem świadczeń oraz z prostymi zasadami rozwiązania umowy.

Z perspektywy pracownika, program Polskiego Ładu sprowadza się w głównej mierze do tego, że zmianie ulec może, choć nie musi, jego miesięczna pensja netto. W zależności od osiąganych zarobków wynagrodzenie może zatem: a) wzrosnąć (przy zarobkach do 6 tys. zł brutto miesięcznie), b) nie zmienić się (jeżeli zarobki wynoszą od ok. 6 tys. zł do ok. 11 tys. zł) lub c) obniżyć się (przy zarobkach przekraczających 12 tys. zł). Będzie to konsekwencją szeregu zmian, które miałyby zostać wprowadzane do systemu podatkowo-składkowego, takich jak: podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł; przesunięcie granicy II progu podatkowego do kwoty 120 tys. zł; zniesienie ryczałtu i możliwości odliczania części składki zdrowotnej od podatku; czy tzw. „ulga dla klasy średniej”.

 Zapowiedziane zmiany skonstruowane są jednak taki sposób, że przyniosą również skutki widoczne w skali całego rynku pracy i tym samym mogą  także istotnie wpłynąć na sytuację pracodawców.

Polski Ład a rynek HoReCa

W tym kontekście warto zatem zastanowić się, które z planowanych zmian mogą okazać się szczególnie istotne dla przedsiębiorców z branży HoReCa jako pracodawców i zleceniodawców.

Pracodawca-przedsiębiorca:

Z perspektywy przedsiębiorcy – pracodawcy istotne może okazać się zapowiadane ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych, m.in. poprzez pełne oskładkowanie umów zlecenia z perspektywą wprowadzenia jednego kontraktu na pracę.

Ponadto, Polski Ład przewiduje likwidację ryczałtowej składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zastąpienie jej składką liczoną od dochodu. Zapowiedziane zmiany, mogą spowodować obniżenie popularności tzw. samozatrudnienia. Jak podają eksperci, część z 1,6 mln samozatrudnionych będzie bowiem zmuszona rozważyć rezygnację z tej formy kontraktu.

Przewiduje się, że w wyniku nowych regulacji, dojdzie do wzrostu liczby zawieranych umów o pracę.  „Źródłem” wzrostu będą nie tylko osoby prowadzące aktualnie jednoosobowe działalności gospodarcze, ale także - ze względu za zmniejszające się różnice w poziomie opodatkowania – zatrudnieni na podstawie umów zlecenia. Z prawnego punktu widzenia, ocena tego zjawiska, na tym etapie, nie jest jednoznaczna. Z jednej bowiem strony eksperci podkreślają potrzebę likwidacji fikcyjnych form samozatrudnienia i konieczność zatrudniania na etacie osób, które wykonywały pracę w warunkach spełniających kryteria stosunku pracy. Z drugiej natomiast strony, nowe obciążenia składkowo-podatkowe mogą okazać się nadmiernie obciążające wobec jednoosobowych przedsiębiorców spełniających kryteria działalności gospodarczej.

Franczyza

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz