Partnerzy portalu
Polski Ład: pełne oskładkowanie umów zlecenia, podniesienie kwoty wolnej Mateusz Morawiecki, premier przedstawił założenia Polskiego Ładu/fot. KPRM

Polski Ład: pełne oskładkowanie umów zlecenia, podniesienie kwoty wolnej

Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Polskiego Ładu. Co to oznacza dla przedsiębiorców? M.in. podniesienie kwoty wolnej dla pracujących do 30 tys. zł oraz podniesienie progu podatkowego z 85 tys do 120 tys. zł.

Autor: PAP Data: 17 maja 2021 08:54
  • Premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia Polskiego Ładu.
  • Wśród najważniejszych założeń premier wymienił m.in.: przeznaczenie 7 proc. PKB na służbę zdrowia w ciągu 6 lat, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, dodatek 12 tys. zł na drugie dziecko, emeryturę do 2500 zł bez podatku, zapewnienie przez państwo do 100 tys. zł wkładu własnego na kredyt mieszkaniowy.
  • Nową drogę premier określa jako nowoczesność opartą o tradycję, programy społeczne i przebudowę systemu gospodarczego oraz podatkowego.

Premier Morawiecki ocenił, że Polska coraz lepiej odnajduje się w globalnych wyzwaniach, odnosi rekordowe wyniki w eksporcie, produkcji przemysłowej, najniższym poziomie bezrobocia w UE, tworzenie nowych miejsc pracy.

"Dziś, po z górą 300 latach, kiedy to inni decydowali o naszym losie, my możemy sami zdecydować o naszym przeznaczeniu, sami zdecydować o drodze, którą wybierzemy i Polski Ład jest właśnie taką propozycją - nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych, a jednocześnie takich, które przyniosą ogromny impuls w rozwoju, który będzie tworzył nowe, wysokopłatne miejsca pracy" - powiedział szef rządu.

Polski Ład - co zawiera

Mateusz Morawiecki wymienił pięć filarów Polskiego Ładu, w tym: służbę zdrowia, sprawiedliwy system podatkowy, emeryturę bez podatku, mieszkalnictwo i wielki program inwestycyjny.

"Pierwszy filar Polskiego Ładu to służba zdrowia i tutaj oprzemy się na nowych źródłach finansowania z nowej składki liniowej bez możliwości jej odpisania od podatku, która wpłynie do NFZ wyłącznie po to, żeby poprawić jakość służby zdrowia. Filar drugi to bardziej sprawiedliwy system podatkowy, gdzie 18 milionów ludzi skorzysta na tym systemie i będzie mogło jeszcze bardziej opierać na nim swoje pragnienia, marzenia o lepszej pracy, wyższych zarobkach. Filar trzeci to emerytura do 2500 złotych bez podatku, to lepsze życie dla naszych seniorów. Punkt czwarty to tematyka mieszkaniowa. To bolączka, z którą nie poradził sobie rządy do tej pory i którą my będziemy mieli odwagę w bardzo śmiały sposób zaadresować. Punkt piąty to wielki program inwestycyjny" - wyliczał Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, że ma świadomość głębokich podziałów na scenie politycznej i głębokich podziałów społecznych, jednak - jak mówił - po raz pierwszy Polska ma od setek lat szansę, żeby przeciętna polska rodzina za kilkanaście lat żyła na poziomie bogatych państw Europy Zachodniej i Południowej.

W kontekście służby zdrowia Morawiecki przypominał rosnąc wydatki na służbę zdrowia, w tym wzrost o 40 proc. tych wydatków w ciągu 5 lat, do 5,3 proc. PKB w obecnym roku.

"Nasze podstawowe zobowiązanie to w ciągu sześciu lat podnieść wydatki na zdrowie Polaków do poziomu 7 procent PKB Polski, a już w ciągu najbliższych dwóch lat osiągnąć pułap 6 procent" - zapowiedział.

Wśród priorytetowych działań w tym obszarze wymieniał: Fundusz Modernizacji Szpitali, finansowanie wysokospecjalistycznych przychodni, wszystkich szpitali powiatowych, zniesienie limitów do specjalistów, skrócenie kolejek, dalszą cyfryzację służby zdrowia, podniesienie jakości służby zdrowia.

W kontekście sprawiedliwego systemu podatkowego szef rządu podkreślał, że Polska ma największy wzrost płac (na poziomie 32 proc.) spośród 37 krajów OECD i przypominał obniżenie PIT z 18 do 17 proc., podniesienie kosztów uzyskania przychodu, 0 proc. PIT dla młodych do 26. roku życia, obniżenie CIT-u dla małych i średnich przedsiębiorstw.

"Wdrażamy rozwiązania, które postawią nas, i to w wartościach bezwzględnych, powyżej niektórych bardzo bogatych krajów zachodnich - to kwota wolna od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych" - mówił premier, dodając, że będzie to nawet w wartościach bezwzględnych wyższa kwota niż we Francji, Hiszpanii, Włoszech i podobna do Danii.

"To prawdziwa rewolucja podatkowa dla 18 milionów Polaków; to spowoduje, że dla osoby, która dzisiaj zarabia na poziomie wynagrodzenia minimalnego 1650 złotych netto zostanie w portfelu tej osoby" - dodawał Morawiecki.

Premier podkreślał rolę wzmocnienia i budowy klasy średniej. "Drugi element naszej konstrukcji to wzmocnienie budowy klasy średniej, bo o ile pierwszy ma na celu wyciągnięcie jak największej ludzi w kierunku klasy średniej, o tyle ten drugi ma wzmocnić klasę średnią. To podniesienie progu podatkowego, który nie był podnoszony od 12 lat - z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych" - mówił premier, podkreślając, że skorzystają na tym osoby zarabiające między 6 a 10 tys. zł brutto.

Jego zdaniem program budowy klasy średniej ma wzmocnić polską rodzinę. Wśród działań dla rodziny wymienił Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

"To 12 tysięcy złotych dla każdej rodziny dla 2, 3 i kolejnego dziecka, do wykorzystania elastycznego między 12 a 26 miesiącem życia dziecka" - zapowiedział Morawiecki.

W trzecim filarze - polityki senioralnej - premier przypomniał zapowiedź wprowadzenia emerytury do 2500 zł bez podatku. Podkreślił, że dla 2/3 emerytów oznaczać to będzie oszczędność 2000 zł netto. Zapowiedział również, że osoby w wieku emerytalnym, które będą w stanie i będą chcieli pracować, wówczas będą mogli pracować bez podatku, co - jak mówił - przyczyni się do zwiększenia, nawet dwukrotnie ich kapitału emerytalnego.

W czwartym obszarze - programu mieszkaniowego - przypomniał, że w 2020 r. oddano do użytku rekordową liczbę 220 tys. mieszkań, a w ciągu 5 lat rządów PiS-u łącznie 1 mln mieszkań, co - jak dodał - daje ćwierć mln więcej, niż w 5-latach rządów PO. Szef rządu ocenił, że dotychczasowy program mieszkaniowy rządu PiS nie wyszedł tak, jak chcieli politycy Zjednoczonej Prawicy.

Jako pierwszy filar programu mieszkaniowego wymienił budowę domów do 70 m kw w podstawie, z poddaszem do 90 m kw wyłącznie na podstawie zgłoszenia, bez książek budowy, kierowników budowy. Premier poinformował, że w miejscach, gdzie gminy mają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego od decyzji do rozpoczęcia budowy powinien minąć 1 miesiąc, a przy braku planu, poprzez zachęty w stosunku do gmin, do 2 miesięcy.

"To ma być rewolucja wolnościowa. To nie będzie w smak niektórym deweloperom, ale my nie jesteśmy po to, żeby zaspokajać deweloperów, tylko potrzeby polskich rodzin" - mówił Morawiecki.

Jako drugi filar programu mieszkaniowego wymienił wsparcie dla osób, które mają zdolność kredytową, ale nie posiadają wkładu własnego. "Państwo polskie zagwarantuje wkład własny do wysokości 40 procent, i na dziś mamy już uzgodnione do wysokości 100 tysięcy złotych" - zapowiedział premier.

"Chcemy doprowadzić do tego, aby w tych rodzinach, w których pojawi się drugie i kolejne dziecko, żeby tam następowała pewna kwota umorzenia tego kredytu, który został zaciągniemy i będzie to program, który pozwoli do poziomu co najmniej 150 tysięcy złotych takie umorzenie przeprowadzić" - dodał szef rządu i podkreślił, że wysokość umorzenia będzie zależała od liczby dzieci.

Morawiecki zapowiedział, że program mieszkaniowy ma doprowadzić do przekroczenia budowy 300 tys. mieszkań za kilka lat.

W piątym filarze - inwestycji - szef rządu podkreślał, że będzie on finansowany zarówno ze środków unijnych (770 mld zł), jak i środków własnych.

"Tworzymy Fundusz Polskich Inwestycji wielkości kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie. Fundusz, który w Polskim Ładzie, będzie można to bardzo dokładnie przeanalizować, składa się na około 650 miliardów złotych w najbliższych 5-7 latach" - mówił premier.

Morawiecki zaznaczył, że większa kwota na inwestycje będzie pochodzić ze źródeł krajowych, a nie europejskich, jednak podkreślał dużą rolę środków z budżetu UE. W obszarze inwestycji premier wymieniał sześć obszarów.

Szef rządu zapowiedział budowę 2,5 tys. km nowych dróg i autostrad w ciągu 7 lat, zakończenie do 2030-2031 r. całej siatki dróg ekspresowych i autostrad. Zapewnił, że na ten cel zostanie przeznaczone 220 mld zł.

Wśród kolejnych inwestycji wymienił przebudowę i modernizację 50 tys. km dróg krajowych, 15 tys. km linii kolejowych, inwestycje dotyczące portów przeładunkowych, transportu nisko i zeroemisyjnego, budowę świetlic na terenach wiejskich, modernizację 3000 boisk, rozwój ośrodków kultury, edukacji, przebudowę instytucji państwowych, a także rozwój cyfryzacji, doprowadzenie sieci szerokopasmowej do milionów domów, inwestycje na terenach wiejskich, w tym budowę tysięcy kilometrów dróg wodno-kanalizacyjnych tam, gdzie ich brakuje. Szef rządu wśród priorytetów wymienił także finansowanie czystej energii, w tym rozwój fotowoltaiki, budowę nowych ciepłowni w 120 mniejszych i większych miastach.

"Polski Ład wynika z autentycznego ducha solidarności. To właśnie dlatego w Polskim Ładzie obok światłowodów znajduje się nasze zobowiązanie do odbudowy Pałacu Saskiego, to dlatego obok naszych celów unowocześnienia przemysłu znajdują się cele wsparcia dla rolnictwa" - mówił Morawiecki.

Jako kolejne zobowiązanie wymienił doprowadzenie w ciągu 2-3 lat do tego, aby polscy rolnicy otrzymywali dopłaty do 1 ha na poziomie średniej unijnej oraz podniesienie dopłat do paliwa rolniczego, promocję eksportu produktów rolnych.

"Te cele, która tutaj nakreślam są celami, które mają wzmocnić polską rodzinę na rożnych etapach jej życia, a to przede wszystkim dlatego, że wierzymy, że wartości, które tam są przechowywane, promowane, wzmacniane jak uczenie dzieci wartości pracy, czym jest gospodarność, patriotyzm, to wartości godne najwyższego szacunku i to rodzice mają prawo wychowywać dzieci według swojej wiary, swoich przekonań, bez nachalnego wciskania się z jakąkolwiek ideologią, światopoglądem do domu rodzinnego" - podkreślił szef rządu.

Premier zapowiedział również, że Polski Ład to dziesiątek gotowych ustaw, które wkrótce będą uruchamiane.

"Ruszamy też w Polskę, bo PiS tworzy rozwiązania także w dialogu, a więc niewykluczone, że niektóre z tych rozwiązań będziemy jeszcze poprawiać w rozmowach, w spotkaniach z człowiekiem. Nasi posłowie Zjednoczonej Prawicy, członkowie rządu będą w najbliższym czasie w tym dialogu z Polakami po to, żeby jak najlepiej Polski Ład przedstawić, zaprezentować" - mówił premier.

Morawiecki podkreślał, że Polski Ład ma stworzyć nowe ścieżki rozwoju, które przyczynią się do stworzenia własnych zasad rozwoju społeczno-gospodarczego i przywoływał również słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "O tym mówił prezydent Lech Kaczyński, kiedy mówił nam, że jeśli chcemy, żeby inni traktowali nas jak duży naród, to musimy czuć się jak duży naród. Jeśli chcemy, żeby inni traktowali nas z szacunkiem, to musimy sami mieć szacunek do własnego narodu" - stwierdził Morawiecki.

Zdaniem premiera Polska "musi być pozbawiona kompleksów, mitomanii i niechęci, jaką niektóry żywią do własnego narodu".

Wśród priorytetów wymieniał dostępność pracy, powrót Polaków z emigracji, służenie wszystkim grup społecznym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.