Partnerzy portalu
Protokół Sanitarny dla branży gastro - wytyczne MRTiP IGGP prezentuje Protokół Sanitarny dla branży gastro - wytyczne MRTiP i Inspektoratu Sanitarnego/fot. IGGP

Protokół Sanitarny dla branży gastro - wytyczne MRTiP

Autor: www.horecatrends.pl/ IGGP Data: 29 marca 2021 11:55

- Prośby i apele o protokół sanitarny kierowaliśmy do rządu od stycznia. Wreszcie, podczas rozmowy z minister Olgą Semeniuk - udało się. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przesłało obowiązujący aktualnie dokument - informuje zarząd Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny

Cel wdrażanych procedur:

Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.

Minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.

Ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

- Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
- Zapewnienie bezpieczeństwa klientów.
- Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
-Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

Pracodawca jest obowiązany zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze.

Rekomenduje się:

- zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5m chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi zapewnić środki ochrony osobistej,

ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to praktyczne i bezpieczne. Wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie,

ustalenie stałych, jak najmniej licznych  zmian pracowników, jeśli jest to możliwe w związku ze standardami czasu pracy,

ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami, gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio,

zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy),

restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych,
utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – w razie potrzeby – ochronną odzież,

stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, szczególna dbałość o czystość toalet itp.). 

Należy zadbać o przypomnienie pracownikom zasad higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dotyczy to nie tylko pracowników mających bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również biurowych, kierowców, dostawców, serwisantów etc.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

Franczyza

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz

komentarze

  • - restaurator

    Sensacja? Przecież to było znane juz na początku pandemii