Partnerzy portalu
Przedsiębiorcy mogą już rozliczać się z Tarczy Finansowej Przedsiębiorcy mogą już rozliczać się z Tarczy Finansowej PFR 2.0; fot. shutterstock

Przedsiębiorcy mogą już rozliczać się z Tarczy Finansowej

Autor: propertynews.pl Data: 22 listopada 2021 09:33

Przedsiębiorcy mogą już rozliczać się z Tarczy Finansowej PFR 2.0: małe i średnie firmy od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r., a mikrofirmy od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. PKO BP opublikował wskazówki dla swoich klientów.

Przedsiębiorcy mogą już rozliczać się z Tarczy Finansowej PFR 2.0: małe i średnie firmy od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r., a mikrofirmy od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Klienci PKO Banku Polskiego, którzy skorzystali z Tarczy Finansowej PFR 2.0 otrzymają do uzupełnienia formularz oświadczenia o rozliczeniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0 w serwisie internetowym iPKO i iPKO biznes. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

- Dzięki Tarczy Finansowej PFR 2.0 pomoc otrzymały firmy działające w 54 branżach najbardziej poszkodowanych przez drugą falę pandemii takich jak np. gastronomia czy branża hotelarska. Za pośrednictwem PKO Banku Polskiego z pomocy skorzystało ponad 8,8 tys. przedsiębiorstw, a łączna wartość przyznanych subwencji wyniosła ponad 1,3 mld PLN, z puli 7,1 mld zł wypłaconych przez PFR. PKO Bank Polski jest liderem w dystrybucji subwencji z obu Tarcz Finansowych PFR zarówno pod względem wartości przekazanych środków, jak i liczby firm, które otrzymały pomoc - mówi Tomasz Frąckowiak, dyrektor Pionu Klienta Detalicznego.

Przedsiębiorcy rozliczają subwencję za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składali wniosek o udzielenie wsparcia. Będą spłacać subwencję na rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia o rozliczenie subwencji finansowej, a formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie wypełni i nie prześle wniosku w wyznaczonym terminie, będzie zobowiązany do zwrotu subwencji w całości.

Rozliczenia Tarczy 2.0

Rozliczenia małych i średnich firm - od 18 listopada 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. formularz dla klientów PKO Banku Polskiego będzie dostępny w serwisie iPKO i iPKO biznes

Rozliczenia mikrofirm - od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. formularz dla klientów PKO Banku Polskiego będzie dostępny w serwisie iPKO

Decyzje dotyczące umorzeń – kwiecień 2022 r.

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba warunki: nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego, aby rozliczyć subwencję muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Przedsiębiorca musi sprawdzić, czy nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, firma będzie musiała ją zwrócić do 15 marca 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Aby poprawnie rozliczyć subwencję, przedsiębiorcy powinni załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy. W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi do PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Mikrofirmy - zasady rozliczenia

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają mikrofirmy, które łącznie spełnią oba warunki: nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których mikrofirma otrzymała subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.
Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla mikrofirm zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz