×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu
Senat za poprawkami do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry
Zamknięte kąpielisko Dąbie w Szczecinie, sierpień 2022 r. Powód: zakaz kontaktu z wodami Odry. Fot. PAP

Senat za poprawkami do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry

Autor: PAP Data: 08 września 2022 09:25

Senat opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry. Jedna z senackich zmian przewiduje, że świadczenie nie będzie jednorazowe, ale obejmie trzy kolejne miesiące.

  • Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu
  • Poprawki będą teraz rozpatrzone przez Sejm.
  • Senatorowie dodali m.in. przepis, zakładający wydłużenie do trzech miesięcy okresu otrzymywania pomocy
  • Byli też za wydłużeniem terminu, w jakim można złożyć wniosek o świadczenie

Zaproponowano też, by pełna lista podmiotów wraz z kodami PKD, którym będzie przysługiwać świadczenie, została wpisana do ustawy, bez konieczności późniejszego regulowania tej kwestii rozporządzeniami.

Dla kogo wsparcie?

Zgodnie z poprawką o wsparcie będą mogli starać się przedsiębiorcy, których przychód w sierpniu, wrześniu i październiku 2022 r., będzie niższy o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r., a nie o 50 proc. w dwóch miesiącach poprzedzających miesiąc za jaki ma zostać przyznane wsparcie lub w analogicznym miesiącu zeszłego roku.

Senat chce też zmiany wysokości świadczenia, zamiast 3010 zł ma być równe wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2022 r. Ponadto uprawnieni będą zwolnieni z obowiązku opłacania niepłaconych składek ubezpieczeniowych i składek na rzecz niektórych funduszy.

Senat wprowadził też poprawkę nadającą radom gminy prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Izba określiła jednocześnie, że gminom ma przysługiwać rekompensata wypłacana z budżetu państwa, za utracone przychody w związku z niższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości, w pełnej wysokości.

Co uchwalił Sejm?

Uchwalona przez Sejm na początku września ustawa zakłada, że świadczenie w wysokości 3010 zł będzie przysługiwało za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Świadczenie przysługujące płatnikowi składek będzie ustalane jako suma świadczeń należnych za każdego ubezpieczonego.

Świadczenie ma wypłacić ZUS, niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. Ze świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 sierpnia 2022 r. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz