Partnerzy portalu
Single Use Plastics - na co musi się przygotować się HoReCa Patryk Kalinowski, Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek Sp.j./ fot. materiały prasowe

Single Use Plastics - na co musi się przygotować się HoReCa

Autor: www.horecatrends.pl Data: 07 lipca 2021 16:28

Minęły 2 lata od przyjęcia przez KE tzw. dyrektywy plastikowej. W Polsce nadal trwają prace nad wdrożeniem przepisów do prawa krajowego. Ich przyjęcie oznacza dla sektora HoReCa szereg nowych obowiązków i obciążeń.

SUP - obowiązki wynikające z dyrektywy plastikowej

Dyrektywa plastikowa – czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko – wprowadza rewolucję w zakresie stosowanych opakowań w całej UE. W dużej części dotyczy ona sektora HoReCa i spożywczego. Jakie nowe obowiązki dla przedsiębiorców przewiduje ta regulacja? 

·       ZAKAZ WPROWADZANIA DO OBROTU

- Dyrektywa przewiduje zakaz wprowadzania do obrotu określonych produktów jednorazowego użytku tworzywa sztucznego typu: sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki); talerze; słomki; mieszadełka do napojów; szczegółowo zdefiniowane pojemniki na posiłki wykonane z polistyrenu ekspandowanego do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos; pojemniki oraz kubki na napoje (w tym ich zakrętki i wieczka) wykonane z polistyrenu ekspandowanego. Projekt polskich przepisów przewiduje, że w przypadku naruszenia tego zakazu inspekcja kontrolna będzie mogła nałożyć karę pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł - informuje Patryk Kalinowski, Centrum Prawa Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek Sp.j.

·       OPŁATA OD SPRZEDAWANYCH OPAKOWAŃ

 kubki na napoje oraz pojemniki na posiłki stosowane w celu umieszczania w nich posiłków, mają być objęte nową opłatą.

- W Polsce ma ona wynosić do 1 zł za sztukę opakowania. Stawki tej opłaty mają być ustanowione w odrębnym rozporządzeniu. Dodatkowo, sprzedawca opakowań będzie zobowiązany zapewnić = dostępność w sprzedaży opakowań z materiałów innych niż tworzywo sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku - wylicza Patryk Kalinowski.

·       OPŁATA OD WPROWADZENIA PRODUKTÓW DO OBROTU

Jak informuje ekspert Centrum Prawa Żywnościowego kolejna opłata ma dotyczyć wprowadzania do obrotu określonych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, która ma być przeznaczona na pokrycie kosztów zbierania, uprzątania, transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu. Maksymalna stawka opłaty ma w Polsce wynosić 5 groszy od 1 sztuki opakowania.

·       OBOWIĄZKOWE OZNAKOWANIE

Wprowadzono także obowiązek stosowania oznaczeń na wybranych opakowaniach z tworzyw sztucznych. Oznaczenia te mają informować konsumentów o tym, z czego opakowania zostały wyprodukowane.

- Branża spożywcza powinna wiedzieć, że ten obowiązek ma dotyczyć kubków na napoje jednorazowego użytku. Chociaż wzór oraz sposób zamieszczenia tego oznaczenia został szczegółowo opisany w  rozporządzeniu wykonawczym nr 2020/2151, to wdrażanie tego obowiązku może okazać się szczególnie problematyczne. Unia bowiem nie zdefiniowała w przepisach, jakie opakowanie jest kubkiem w rozumieniu dyrektywy. Analiza w tym zakresie może znacząco pomóc przedsiębiorcy w określeniu i zminimalizowaniu ryzyk, gdyż zakładana kara za brak lub nieprawidłowe oznaczenie ma wynieść od 10 000 zł do 500 000 zł. (kara ta zatem może być wyższa niż w przypadku naruszeń bezpieczeństwa napoju w takim kubku) - dodaje Patryk Kalinowski.

·       INNE OBOWIĄZKI

Dodatkowo dyrektywa plastikowa przewiduje szereg obowiązków związanych z ewidencjonowaniem, sprawozdawczością oraz wspieraniem kampanii edukacyjnych. Również w tych przypadkach koszt dostosowania się do nowych przepisów będzie musiał ponieść przedsiębiorca.

SUP - co oznacza wejście w życie nowych przepisów

Franczyza

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz