Partnerzy portalu
Specustawa dot. pomocy Ukraińcom coraz bliżej. Założenia projektu Specustawa dot. pomocy Ukraińcom coraz bliżej. Jakie są założenia projektu?/fot. PAP/Wojtek Jargiło

Specustawa dot. pomocy Ukraińcom coraz bliżej. Założenia projektu

Autor: PAP Data: 03 marca 2022 16:12

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jakie rozwiązania obejmie?

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa będzie zawierał m.in. szczególne zasady zatrudniania Ukraińców.

Pojawią się także specjalne rozwiązania dotyczące przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy.

Specustawa uwzględni kwestie dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Celem projektu jest "stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu cudzoziemcom, w szczególności posiadającym obywatelstwo Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali, posiadając stosowne uprawnienie wjazdowe, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."

Z opublikowanych założeń wynika, że specustawa będzie określać:

- szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- pomoc udzielaną przez wojewodów obywatelom Ukrainy;

- utworzenie nowej rezerwy celowej na finansowanie wydatków w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;

- szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy;

- szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie;

- szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy.

Specustawa: wkrótce poznamy szczegóły 

Na szczegóły musimy zaczekać, jak jednak informowała Monika Smulewicz, partner Grant Thornton i założycielka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego, wszystkie osoby, które uciekły z Ukrainy (nie tylko obywatele tego kraju), będą miały z mocy prawa ustalone prawo pobytu w Polsce, prawdopodobnie terminowo. Na nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium Rady Dialogu Społecznego w sprawie sytuacji na Ukrainie była mowa o 18 miesiącach.

Do zatrudnienia wystarczające będzie poinformowanie o tym fakcie PUP w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. Dodatkowe wymogi np. rejestracja oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy czy uzyskania zezwolenia na pracę nie będą potrzebne.

- Według zapewnień ze strony MSWiA osoby, którym upłynie 15 dni legalnego pobytu na tzw. decyzji komendanta Straży Granicznej nie będą traktowane jako nielegalnie przebywające w Polsce - dodaje  Monika Smulewicz.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz