Partnerzy portalu
Studniówka 2022: są wytyczne dla imprez w szkole i w lokalach
Maturzyści z Gorzowa Wielkopolskiego bojąc się powtórzenia ograniczeń koronawirusowych z minionego roku, postanowili swoją studniówkę zorganizować na 200 dni przed maturą w październiku 2021 r.. Fot. Lech Muszyński/PAP

Studniówka 2022: są wytyczne dla imprez w szkole i w lokalach

Autor: Katarzyna Gubała Data: 27 grudnia 2021 08:00 | Aktualizacja: 27 grudnia 2021 14:43

Wytyczne ministerstw zdrowia i edukacji oraz GIS dotyczą studniówek organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, zarówno w budynku szkoły, jak i poza nim. W wytycznych znalazły się zalecenia skierowane m.in. do podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

Wytyczne we wspólnym materiale MEiN, MZ i GIS, że ''podmioty świadczące usługi gastronomiczne oraz organizatorzy stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez''.

Ponadto uczestnik studniówki, który nie przekazał organizatorowi zaświadczenia o zaszczepieniu lub wyzdrowieniu, jest traktowany jako osoba niezaszczepiona, na którą nałożono limity.  

Studniówka poza szkołą - podmioty gastronomiczne

Podmioty gastronomiczne
1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa - ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się także skorzystanie w odpowiednim zakresie z wytycznych dla pozostałych branż.

3. Śledzą oraz stosują się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.

4. Informują gości i obsługę, że w studniówce nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, przejawiające objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.

5. Pozyskują informację o liczbie uczestników studniówki.

6. Informują gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad obowiązujących w miejscu studniówki.

7. Pracownicy podmiotu i obsługa zakrywają usta i nos przy pomocy maseczki.

8. Podmiot organizuje i realizuje usługę gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb sanitarnych.

9. Podmiot monitoruje przestrzeganie procedur oraz wytycznych przez pracowników i uczestników studniówki.

10. Organizator traktuje uczestnika studniówki (ucznia, osobę towarzyszącą, nauczyciela, rodzica ucznia) - o ile nie otrzymał informacji (zaświadczenia zaszczepienia lub wyzdrowienia, w tym od rodzica ucznia niepełnoletniego) - jako niezaszczepionego i uwzględnia go w organizacji studniówki jako osobę, na którą nałożono limity. Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu organizatorowi.

Studniówka w budynku szkoły

W wytycznych dotyczących organizacji studniówki w budynku szkoły znalazły się m.in. zapisy:

Stosowane są ogólne Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. na terenie szkoły,  w tym dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów i pracowników.

Szkoła dysponuje pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami, którą w razie potrzeby udostępni organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Należy wietrzyć sale, miejsce do spożywania posiłków oraz części wspólne
(korytarze) co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.

W przypadku ograniczenia uroczystości do uczniów danej szkoły rekomenduje
się, aby przy stoliku siedziały razem osoby z jednego oddziału/klasy.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz