Partnerzy portalu
TK: zakaz handlu w niedzielę zgodny z Konstytucją Trybunał Konstytucyjny: zakaz handlu w niedzielę zgodny z Konstytucją/ fot. unsplash.com

TK: zakaz handlu w niedzielę zgodny z Konstytucją

Autor: www.dlahandlu.pl Data: 28 lipca 2021 14:10

Trybunał Konstytucyjne orzekł, że przepisy ustawy o zakazie handlu w niedziele, dot. wątpliwości interpretacyjnych oraz rażąco krótkiego vacatio legis są zgodne z Konstytucją.

Trybunał umorzył postepowanie dotyczące badania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących dyskryminacji pracowników.

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele złożył Prezes Konfederacji Lewiatan. Organizacja ta wnioskowała o zbadanie przepisów:

- w zakresie w jakim różnicuje pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni; 

- w zakresie w jakim tworzy grupę podmiotów nieobjętych zakazem i różnicuje pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni;

- w zakresie w jakim przepis powoduje nie dające się usunąć wątpliwości interpretacyjne;

- w zakresie w jakim przepis ten przewiduje rażąco krótkie vacatio legis dla tego typu zmian legislacyjnych.

Trybunał Konstytucyjny o zakazie handlu w niedzielę: zgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dwa ostatnie przepisy są zgodne z Konstytucją. Przepisy te dotyczyły m.in. wątpliwości co do godzin pracy w dni poprzedzające niehandlowe niedziele.

Z kolei Trybunał umorzył postępowanie o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących ewentualnego różnicowania pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni oraz tworzenia grupy podmiotów nieobjętych zakazem i różnicowania pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni. Umorzenie nastąpiło ze względów formalnych.

Według TK, prezes Konfederacji Lewiatan nie był uprawniony do składania wniosku. Jak tłumaczy w uzasadnieniu, wnioskodawca występuje w obronie pracowników, a nie pracodawców. Tymczasem związki pracodawców nie są powołane do ochrony pracowników. W kwestii ochrony pracowników mogą wystąpić ogólnonarodowe związki zawodowe. Tym samym, wniosek o zbadanie niezgodności jest niedopuszczalny w trybie prezesa Konfederacji.

Natomiast w kwestii zbadania zgodności z Konstytucja przepisów w jakim ustawa może tworzyć grupę podmiotów nieobjętych zakazem i różnicować pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni (dyskryminowanie pracowników), nie zostały spełnione warunki merytorycznego rozpoznania wniosku. TK orzekł, że wnioskodawca nie wykazał merytorycznych argumentów popierających dyskryminację.

W związku z tym, TK umorzył postepowanie w tej części badania „z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku”.

Dwaj sędziowie zgłosili do wyroku zdanie odrębne.

Franczyza

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz