To państwo powinno powiedzieć: kto pracuje z klientami ma obowiązek mieć szczepieniePAP - 16 grudnia 2021 16:15


Państwo powinno powiedzieć, że ktoś, kto pracuje z klientami ma obowiązek mieć szczepienie. Państwo ma obowiązek brać na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje, nie przedsiębiorca - mówiła w czwartek (16 grudnia) posłanka KO Katarzyna Lubnauer.

W sejmowej Komisji Zdrowia trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, który ma wyposażyć pracodawców w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników w czasie pandemii.

W projekcie zapisano m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania:
- informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
- informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Projekt przewiduje też możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy.

Wymagać powinno państwo a nie przedsiębiorcy

Lubnauer oceniła, że omawiana ustawa niewiele załatwia, by nie powiedzieć nic.

- Jest typową metodą ''spychotechnologii'', by odpowiedzialność za wszystkie działania przerzucić z państwa na przedsiębiorców. To przedsiębiorcy mają podejmować decyzję, które mają charakter niepopularny i wymagać, jeżeli mają taką wolę, szczepień lub testów - powiedziała.

- Jeżeli czegokolwiek wymagamy, powinno to robić państwo, a nie przedsiębiorcy. To państwo powinno powiedzieć, że przedsiębiorca ma obowiązek wymagać. To państwo powinno powiedzieć, że ktoś, kto pracuje z klientami, ma obowiązek mieć szczepienie. To państwo ma obowiązek brać na siebie odpowiedzialność za trudne decyzje - akcentowała.

Posłanka stwierdziła, że w ustawie nie ma zobowiązania, że to państwo zawsze pokryje koszt testów, jest zapis, że mogą być finansowane ze środków publicznych. Zapowiedziała poprawkę, by testy były finansowane ze środków publicznych.