Partnerzy portalu
Unijny cyfrowy certyfikat covid - dla kogo? PZH ma się kierować aktualną sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej, dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej/fot. Unsplash

Unijny cyfrowy certyfikat covid - dla kogo?

Autor: PAP Data: 18 października 2021 16:18

Unijny certyfikat covid lub zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski będzie mogła uzyskać osoba, która została poza Polską zaszczepiona przeciwko tej chorobie szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej – zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia opublikowany na stronach RCL.

Na stronach RCL 18 października opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Przewiduje on modyfikację w treści rozporządzenia nazwy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Wiąże się to z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie nadania Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego - Państwowemu Zakładowi Higieny statusu państwowego instytutu badawczego.

Projekt rozporządzenia zakłada też wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi unijny cyfrowy certyfikat covid lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski będzie mogła uzyskać osoba, która została zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium Polski szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się na wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy.

Jak zdobyć unijny cyfrowy certyfikat covid?

Aby to uzyskać, należy przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia covid.

Z projektowanych przepisów wynika, że Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy będzie się kierować aktualną sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej, dotyczącą uznawania innych preparatów za równoważne szczepionkom dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej.

Projekt przewiduje też modyfikację regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów. Projektowane rozwiązanie zakłada, że zakrywanie ust i nosa na uczelni i w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia będzie obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia.

Z kolei zakrywanie ust i nosa maseczką nie będzie obowiązywać zdających i innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz