Ustawa o franczyzie. Kiedy finalizacja?www.dlahandlu.pl - 15 czerwca 2021 10:24


Wszystko wskazuje na to, że kwestia franczyzy zostanie uregulowana prawnie. Czy projekt ustawy jest już gotowy?- W Ministerstwie Sprawiedliwości trwa analiza rozwiązań dotyczących uregulowania rynku franczyzy w Polsce, przede wszystkim tych zawartych w raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.11 czerwca br. odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości robocze spotkanie z przedstawicielami Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miało na celu ocenę potrzeby wprowadzenia ustawowych zmian w przepisach prawa cywilnego i publicznego dotyczących franczyzy oraz ich ewentualnego zakresu. Przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców udzielił informacji o działalności Zespołu Roboczego ds. Franczyzy oraz o opracowanych założeniach do kodeksu dobrych praktyk dla rynku franczyzy - informuje biuro prasowe resortu.

Więcej czytaj na www.dlahandlu.pl