×

Subskrybuj newsletter
horecatrends.pl

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole
Partnerzy portalu
W życie ustawa implementująca SUP. Co oznacza w praktyce?
Aleksandra Gembora, Head of Environmental Compliance, RLG w Polsce/fot. materiały prasowe

W życie ustawa implementująca SUP. Co oznacza w praktyce?

Autor: MB Opublikowano: 26 maja 2023 13:47 | Zaktualizowano: 05 czerwca 2023 08:27

- Biorąc pod uwagę konieczność ograniczania stosowania „jednorazowych plastików”, warto zastanowić się nad wdrożeniem nowych sposobów udostępniania klientom produktów – w szczególności pojemników na żywność „na wynos”. W pierwszej kolejności należy zadbać, aby nie wprowadzać do obrotu produktów zakazanych - mówi nam Aleksandra Gembora, Head of Environmental Compliance, RLG w Polsce.

24 maja weszła w życie ustawa implementująca SUP

Co to oznacza w praktyce dla branży HoReCa?

Aleksandra Gembora, Head of Environmental Compliance, RLG w Polsce: Implementacja dyrektywy SUP wpłynie na branżę HoReCa pośrednio i bezpośrednio – pośrednio w zakresie wzrostu cen niektórych jednorazowych pojemników na żywność oferowanych przez producentów, a bezpośrednio w zakresie konieczności pobierania dodatkowych opłat od klientów. Celem SUP jest zmniejszenie używania niektórych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych i ustawa dokładnie określa, które produkty są zakazane, a które wiążą się z koniecznością realizacji dodatkowych obowiązków w zakresie m.in. ponoszenia opłat przez wprowadzających, finansowania kampanii edukacyjnych, czy pobierania opłat od klientów.

 

Branża HoReCa jest objęta regulacjami SUP głównie ze względu na udostępnianie klientom żywności „na wynos”, która jest zazwyczaj pakowana w jednorazowe pojemniki z tworzyw sztucznych. Wydanie klientowi żywności „na wynos” – przy założeniu, że żywność nadaje się do bezpośredniego spożycia i została zapakowania w pojemnik z jednorazowego tworzywa sztucznego – spowoduje konieczność pobrania od klienta opłaty w wysokości 20 gr za 1 sztukę kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek oraz 25 gr za 1 sztukę pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez.

Warto zwrócić uwagę, że obowiązek pobierania opłaty dotyczy również przedsiębiorcy oferującego napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych przez urządzenia vendingowe, w tym umieszczone także w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne.

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań operacyjnych zmierzających do dostosowania się do nowych przepisów, ustawodawca przewidział termin przejściowy i obowiązek pobierania opłaty wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Drugie półrocze 2023 roku to zatem dobry czas na przemyślenie strategii biznesowej i podjęcie działań w zakresie ograniczania używania jednorazowych pojemników z plastiku.

Jest to istotne również ze względu na obowiązek zapewnienia w jednostce gastronomicznej dostępności opakowań alternatywnych w stosunku do plastikowych. Obowiązek ten wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku i będzie dotyczył kubków na napoje oraz pojemników na żywność stosowanych w celu umieszczania w nich żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, zazwyczaj spożywanej bezpośrednio z pojemnika oraz gotowej do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie (w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inną żywność gotową do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność).

Wprowadzenie obowiązku pobierania opłaty od klientów spowoduje powstanie dodatkowych obowiązków w postaci ewidencji, sprawozdawczości do BDO oraz konieczności przekazywania opłat na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty od klienta. Z obowiązku przekazywania opłaty na konto urzędu zwolniony jest przedsiębiorca udostępniający produkty SUP przez maszyny vendingowe.

Ustawa wdrażająca SUP, wśród produktów objętych zakresem jej stosowania wymienia również m.in. nawilżane chusteczki do higieny osobistej oraz balony, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań. Firma wprowadzająca te produkty do obrotu będzie musiała wnosić opłatę na konto urzędu marszałkowskiego.

Analizując obowiązki wynikające z SUP należy bardzo wyraźnie oddzielać obowiązki nałożone na wprowadzającego produkty do obrotu od obowiązków nałożonych na firmy udostępniające niektóre „jednorazowe plastiki” klientom. SUP ma bezpośredni wpływ na wprowadzających (czyli producentów lub sprowadzających zza granicy niektóre jednorazowe pojemniki i produkty objęte SUP) oraz bezpośredni wpływ na firmy pobierające opłaty od klientów.

Pośredni wpływ będzie zauważalny w postaci zwiększenia ceny za niektóre „jednorazowe plastiki”, co oznacza, że branża HoReCa będzie musiała zmierzyć się ze wzrostem cen od swoich dostawców. Najbardziej oczywisty wpływ wystąpi w przypadku pojemników na żywność „na wynos”. Wprowadzający te pojemniki będzie musiał wnieść opłatę do urzędu marszałkowskiego, dlatego podniesie cenę za swój produkt (pojemnik). Z pewnością wzrosną również ceny innych produktów, takich jak chusteczki nawilżane i wyroby tytoniowe zawierające tworzywa sztuczne. Nie należy zapominać o zakazie wprowadzania do obrotu niektórych produktów. Wprawdzie część branży dostosowała się do zakazu już wcześniej, przed wejściem w życie ustawy, ale warto zwrócić uwagę, że od 24 maja nie można wprowadzać do obrotu jednorazowych produktów z tworzyw w postaci patyczków higienicznych, sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek do napojów, patyczków do balonów oraz pojemników i kubków z polistyrenu ekspandowanego. Dla tych produktów należy wprowadzić produkty z alternatywnych materiałów.

Jakie konkretnie działania musi podjąć HoReCa?

Biorąc pod uwagę konieczność ograniczania stosowania „jednorazowych plastików”, warto zastanowić się nad wdrożeniem nowych sposobów udostępniania klientom produktów – w szczególności pojemników na żywność „na wynos”. W pierwszej kolejności należy zadbać, aby nie wprowadzać do obrotu produktów zakazanych. Drugim krokiem powinno być zdefiniowanie, w jakim zakresie niezakazane produkty SUP są obecnie udostępniane klientom i w jakich sytuacjach można z nich zrezygnować lub zastąpić opakowaniami zwrotnymi. 

Warto podkreślić, że zmniejszenie stosowania następuje pod pewnymi warunkami. Musi ono uwzględniać m.in. dostępność zrównoważonych produktów alternatywnych, możliwość zmiany modeli konsumpcji, rozwiązania nie zagrażające higienie żywności, bezpieczeństwu żywności, dobrym praktykom w zakresie higieny czy dobrym praktykom w zakresie produkcji. Jeżeli powyższe względy nie pozwalają na zastąpienie opakowania z tworzyw sztucznych innym opakowaniem, dopuszczalne jest stosowanie opakowania z tworzyw, przy czym należy dążyć do tego, aby opakowanie było wytwarzane z materiałów pochodzących z recyklingu.

Niektóre rodzaje żywności mogą być udostępniane w pojemnikach z alternatywnych materiałów, ale nie wszystkie (np. płynna żywność, typu gotowa zupa, z dużym prawdopodobieństwem nadal będzie wydawana klientom w pojemniku plastikowym). W sytuacjach, w których rezygnacja nie będzie możliwa, konieczne będzie wdrożenie rozwiązań umożliwiających skuteczną ewidencję i raportowanie do BDO. Przy rozbudowanej strukturze organizacyjnej z pewnością będzie to duże wyzwanie dla firm, już teraz mamy wzrost zapytań klientów o wsparcie w zakresie systemów automatyzacji ewidencji oraz powiązania danych z BDO.

Należy pamiętać, że uchybienia w zakresie zbierania i przekazywania danych zagrożone są karą w wysokości od 500 zł 20 000 zł. Z tego powodu warto zautomatyzować te procesy w oparciu o indywidualne rozwiązania informatyczne, jakie oferujemy. Nasze dotychczasowe doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu systemów wspierania działań operacyjnych związanych z BDO pokazują, że „szyty na miarę” system pozwala na ułatwienie pracy oraz zwiększenie bezpieczeństwa biznesowego poprzez umożliwienie prowadzenia analiz na podstawie edytowalnych danych. Jest to bardzo ważne, ponieważ obecna funkcjonalność w BDO pozwala jedynie na generowanie zestawień w formie plików pdf, co jest nieprzydatne z punktu widzenia analiz biznesowych.

Czy sektor, firmy, restauratorzy są na gotowi na wdrożenie tych wszystkich zmian?

Część firm przygotowała się do realizacji nowych obowiązków wcześniej, chociażby poprzez rezygnację z wprowadzania produktów obecnie zakazanych. Coraz rzadziej spotykamy na rynku jednorazowe plastikowe sztućce, talerze czy słomki. Wynika to m.in. z faktu, że dyrektywa SUP powinna zostać wdrożona w Polsce ponad 2 lata temu i część dostawców działających międzynarodowo dostosowała się do przepisów wcześniej – na mocy przepisów przyjętych w innych krajach Unii. Dużym wyzwaniem dla branży będzie z pewnością dostosowanie się do obowiązku zapewnienia alternatywnych produktów, w tym pojemników na żywność. Celem SUP, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowej opłaty ponoszonej przez klientów, jest zmiana zachowań konsumenckich. Przede wszystkim chodzi o wspieranie wielokrotnego użycia. Część firm zgłasza, że ze względów bezpieczeństwa żywności nie będzie możliwe umieszczanie jej w pojemnikach dostarczanych przez klientów. Branża będzie musiała wypracować rozwiązania, które z jednej strony przyczynią się do ograniczania „jednorazowych plastików”, a z drugiej zapewnią bezpieczeństwo konsumentom.

Warto również zwrócić uwagę, że niektóre materiały alternatywne nie są tak przyjazne dla środowiska jak mogłoby się wydawać. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań powinno być poprzedzone analizą możliwości przetworzenia odpadu powstającego z produktu, czyli jego recyklingu. Dlatego ważna będzie ocena cyklu życia produktu, o której mowa m.in. w strategii gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Analizując SUP, branża powinna myśleć o nim szerzej – jako o części ROP (rozszerzonej odpowiedzialności producenta) oraz części GOZ. SUP, ROP i GOZ to skróty, które powinny nam towarzyszyć na każdym etapie planowania działań biznesowych w najbliższych latach. 

Nie przegap najważniejszych wiadomości

Horeca Trends - Google News Obserwuj nas w Google News
Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz