Wzrost presji płacowej nasilił się szczególnie w gastronomii i rozrywcePAP - 01 lutego 2022 11:40


Wzrost presji płacowej odczuwają wszystkie branże, a w ostatnim kwartale najbardziej wzrosła ona w energetyce oraz gastronomii i rozrywce - informuje Narodowy Bank Polski.

"Wzrost presji płacowej dotyczy obecnie wszystkich grup wielkości przedsiębiorstw i wszystkich sektorów gospodarki, choć w ujęciu kdk najbardziej nasilił się w Energetyce i dwóch branżach ''covidowych'' - Działalności zw. z zakwaterowaniem i gastronomią oraz Działalności zw. z kulturą, rozrywką i rekreacją" - napisał Narodowy Bank Polski.

NBP podaje, że największy poziom presji ogółem (ponad 84 proc. firm odczuwających naciski na wzrost płac) występuje natomiast w sekcji Informacja i komunikacja - tam też od kilku lat notuje się największy odsetek wakatów.

Podobna sytuacja obserwowana jest w Opiece zdrowotnej - relatywnie wysoki odsetek wakatów i przedsiębiorstw raportujących presję płacową utrzymuje się tam na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów.