Zakaz picia alkoholu nad Wisłą? Stolica czeka na informacjęPAP - 30 kwietnia 2021 10:29


Jest propozycja radnej KO, żeby utrzymać zakaz spożywania napojów alkoholowych na bulwarach i plażach nad Wisłą również po pandemii.

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy radna Anna Auksel-Sekutowicz przedstawiła swoją propozycję. Zostały też zaprezentowane dane dotyczące liczby przestępstw ujawnionych na bulwarach. 

Radna przyznała, że rozmawiała na temat wprowadzenia zakazu picia alkoholu z częścią radnych i jej pomysł nie spotkał się z jednomyślnym przyjęciem. Ma jednak nadzieję, że mógłby być przyjęty przez Radę Warszawy.

Zakaz spożywania alkoholu na bulwarach?

Przeciw wprowadzeniu zakazu wypowiedział się w rozmowie z PAP radny PiS Maciej Binkowski. "Jestem przeciwnikiem utrzymywania tego zakazu. Utrzymywanie go tylko po to, by łatwiej i wygodniej administrować tymi miejscami jest pójściem na łatwiznę. Należałoby ucywilizować bulwary" - dodał.

W marcu 2020 roku Rada Warszawy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przyjęła uchwałę, która zakazywała spożywania napojów alkoholowych na bulwarach i plażach. Zakaz obowiązywał początkowo do końca czerwca 2020 r. został jednak przedłużony na cały czas trwania stanu epidemii.

Bulwary i plaże nad Wisłą do marca 2020 r. były wyłączone z zakazu spożywania alkoholu. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w 2018 r. Rada Warszawy.