Partnerzy portalu
ZPPHiU apeluje w sprawie przedsiębiorców prowadzących działalność w centrach handlowych
ZPPHiU) apeluje o zabezpieczenie przedsiębiorców prowadzących działalność handlową lub usługową w centrach handlowych na wypadek zmiany przeznaczenia budynków, w których prowadzą działalność. Fot. PAP (zdjęcie ilustracyjne)

ZPPHiU apeluje w sprawie przedsiębiorców prowadzących działalność w centrach handlowych

Autor: Oprac. KG Data: 14 września 2022 12:55

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług apeluje o zabezpieczenie przedsiębiorców prowadzących działalność handlową lub usługową w centrach handlowych na wypadek zmiany przeznaczenia budynków, w których prowadzą działalność - w związku z projektowaną ustawą.

Jeśli właściciel centrum handlowego zdecyduje o podjęciu kroków celem przekształcenia budynku centrum w budynek o charakterze mieszkalnym lub częściowo mieszkalnym, to nie powinno się to odbywać ze szkodą dla najemców, którzy posiadają ważne i obowiązujące umowy najmu - podnosi ZPPHiU. 

Pracodawcy handlu i usług apelują w sprawie interesów najemców

Według Związku konieczne powinno być uzyskanie zgody najemców na planowane przekształcenie oraz wypłacenie pełnego odszkodowania.

Postulaty Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług to:

  • W przypadku choćby częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku centrum handlowego na budynek mieszkalny, rozwiązanie umowy najmu przez wynajmującego, przed upływem okresu, na który została zawarta, byłoby możliwe wyłącznie za zgodą najemcy i za pełnym odszkodowaniem.
  • W przypadku choćby częściowej zmiany sposobu użytkowania budynku centrum handlowego na budynek mieszkalny, najemca miałby uprawnienie do wcześniejszego rozwiązania umowy najmu i uzyskania pełnego odszkodowania.
  • W okresie prowadzenia prac budowlanych lub remontowych, które utrudnią lub uniemożliwią najemcy prowadzenie w najmowanym lokalu normalnej działalności, najemca nie ponosiłby kosztów związanych z najmem lokalu, a jeśli utrudnienia te będą długotrwałe (powyżej 30 dni), by najemca miał uprawnienie do wcześniejszego rozwiązania umowy najmu i uzyskania pełnego odszkodowania.

Zofia Morbiato, dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług wskazuje, że z projektu ustawy wynika m.in. taki cel, by umożliwić i ułatwić przekształcenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (centra handlowe) w obiekty pełniące funkcje mieszkalne.

- Budzi to zaniepokojenie w środowisku przedsiębiorców z sektora handlu i usług, którzy swoją działalność prowadzą w centrach handlowych, najmując w tych obiektach powierzchnię handlową lub usługową. Są oni w ogromnej większości związani wieloletnimi umowami najmu, zawieranymi zwykle na okres od pięciu do dziesięciu lat. Zawierając umowę najmu najemcy zazwyczaj są zobowiązani ponieść znaczne nakłady na najmowany lokal, w celu jego przystosowania i wyposażenia stosownie do działalności, która ma być w lokalu prowadzona. Nierzadko, zwłaszcza w przypadku nowo otwieranych centrów handlowych, najemcy ponoszą koszt całkowitego wykończenia lokalu, który przejmują w stanie surowym. Poczyniona w ten sposób inwestycja ma zwrócić się w czasie planowanego okresu najmu, tj. w ciągu kilku lat - mówi Zofia Morbiato. 

Odzyskanie środków zainwestowanych w remont i wyposażenie

Szefowa ZPPHiU podkreśla, że powszechnie stosowanym w umowach najmu zapisem jest zrzeczenie się przez najemcę wszelkich roszczeń z tytułu nakładów na lokal, co oznacza, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy najemca nie odzyska środków zainwestowanych w wykończenie lub remont lokalu oraz jego wyposażenie. 

- Istotną kwestią jest także fakt, że najemcom często nie udaje się osiągnąć zysku z działalności w pierwszym roku, a nawet w kilku pierwszych latach najmu, a rentowność prowadzonej działalności wraz z upływem czasu zwykle rośnie. Oznacza to, że dla najemcy przedwczesne zakończenie stosunku najmu może oznaczać poniesienie znacznych strat oraz utratę spodziewanych zysków z prowadzonej działalności. Jednocześnie należy zaznaczyć, że umowy najmu standardowo umożliwiają wynajmującemu w określonych przypadkach jednostronne rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, ale uprawnienie takie nie jest przyznawane najemcy. W sytuacji gdy właściciel centrum handlowego podejmie decyzję o zmianie użytkowania budynku – w całości lub w części – będzie to narażało najemców powierzchni handlowej na poniesienie znacznych strat i utratę spodziewanych zysków z prowadzonej działalności - wskazuje dyrektor generalna Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz