Ratusz wybierze partnera, który wykona remont Hali GwardiiPAP - 19 lipca 2021 16:15


Rozpoczyna się kolejny etap wyboru partnera, który wykona remont, a po nim będzie odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie Halą Gwardii. To również z nim przyszli najemcy będą ustalać warunki swojej działalności na terenie wyremontowanego obiektu - poinformował stołeczny ratusz.

Coraz bliżej do remontu i modernizacji Hali Gwardii. Stołeczny ratusz zrealizuje tę inwestycję we współpracy z podmiotami prywatnymi w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Negocjacje, które rozpoczną się we wrześniu, będą prowadzone z z 5 firmami: Food Hall Poland, Multibud Investment W. Ciurzyński, CBR Events, Budimex I oraz Mota-Engil Central Europe PPP 3.

Miasto chce przywrócić hali unikatowy, oryginalny handlowo-usługowy klimat.

Remont prowadzony będzie w oparciu o wytyczne konserwatorskie. Odnowione i uzupełnione zostaną detal elewacji m.in. gzymsy, balustrady i opaski okienne. Zachowane zostaną wszystkie ślady związane z historią tego miejsca m.in. ślady po kulach z czasów II wojny światowej. W odnowionej Hali Gwardii nie będzie sklepów wielkopowierzchniowych ani dyskontów.

Zakończenie wszystkich etapów całego postępowania i podpisanie umowy planowane jest na połowę 2023 r. Do tego czasu Hala Gwardii będzie działać tak jak dotychczas. Aktualnie operatorem Hali Gwardii jest firma CBR Events, która ma umowę na prowadzenie działalności w tej lokalizacji do czerwca 2022 r.

Remont i modernizacja Hali Gwardii to element programu Nowe Centrum Warszawy, który obejmuje zmiany w centrum stolicy. Realizowane inwestycje mają na celu uspokojenie ruchu ulicznego i wprowadzenie więcej zieleni od centrum miasta. Zmiany obejmą okolice Pałacu Kultury, ul. Marszałkowską od pl. Konstytucji po pl. Bankowy, fragment Śródmieścia między Al. Jerozolimskimi oraz ul. Świętokrzyską, a od zachodu al. Jana Pawła II.

"Inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego to sposób na zapewnienie większej dostępności usług i udogodnień dla mieszkańców. Każdy z partnerów robi to, co potrafi najlepiej, dzięki czemu sam projekt ma wysoką jakość" - wyjaśnił stołeczny ratusz. Warszawa planuje realizację kolejnych projektów w takiej formule dotyczących m.in. gospodarki odpadami, obiektów przemysłowych i zarządzania energią jak również budowy kąpielisk i basenów nad Wisłą.