22 marca to Światowy Dzień Wodywww.horecatrends.pl/ PAP - 22 marca 2021 12:11


World Water Day został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Wszystko z uwagi na fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Zasoby wodne Polski są jednymi z najniższych w Europie, dlatego tak istotne jest prawidłowe zarządzanie nimi - podkreślają przedstawiciele projektu Klimada 2.0 w dniu obchodów Światowego Dnia Wody 22 marca. Przypominają, że w oszczędzaniu wody pomagają rozważne zakupy żywności.

{instagram;https://www.instagram.com/p/CMtssc5I2NN/}

Hasło tegorocznych obchodów Dnia Wody brzmi: woda i zmiany klimatu.

{instagram;https://www.instagram.com/p/CMq-_sroU34/}

Woda zajmuje ponad 70% powierzchni naszej planety. Jest źródłem życia i składnikiem wszystkich żywych organizmów. Mimo, że jej brak może wydawać się odległy, okazuje się, że ta wizja jest coraz bardziej realna. W ciągu ostatnich 25 lat ilość wody pitnej na jednego mieszkańca spadła aż o 26%.