Partnerzy portalu
Bambus z tworzywami sztucznymi niedozwolone do kontaktu z żywnością GIS: bambus z tworzywami sztucznymi niedozwolone do kontaktu z żywnością/fot. shutterstock

Bambus z tworzywami sztucznymi niedozwolone do kontaktu z żywnością

Autor: www.horecatrends.pl Data: 02 lipca 2021 12:59

Wykaz substancji UE, które można stosować w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych zawiera około 900 różnych materiałów, ale nie obejmuje bambusa i wielu podobnych materiałów pochodzenia roślinnego - alarmuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. L 12 z 15.1.2011, str. 1, z późn. zm.), mogą być one produkowane wyłącznie z dozwolonych substancji wyjściowych, takich jak monomery, oraz z dopuszczonych dodatków - podaje GIS.

Stosowanie innych składników niż wymienione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 10/2011 do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych wymaga uzyskania zezwolenia na podstawie art. 9-11 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 4).

Materiały odpowiednie do kontaktu z żywnością

Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością mogą być wykonane z różnych materiałów m.in.:

- z tworzyw sztucznych z dozwolonych substancji wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 10/2011,
- z bambusa (bez dodatku tworzywa sztucznego).  

Natomiast – na podstawie przepisów ww.  rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 – materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych nie mogą mieć innych dodatków (składników) takich jak mielony lub sproszkowany bambus oraz inne składniki roślinne takie jak kukurydza i inne substancje roślinne (np. włókna traw, ryż, konopie). Składniki takie są niedozwolone do stosowania w produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a produkty zawierające te składniki należy traktować jako nielegalne.

Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością zawierające nielegalne składniki nie powinny znajdować się w obrocie. 

Ponadto ww. produkty zawierające mielony lub sproszkowany bambus lub inne substancje roślinne są fałszywie reklamowane jako „naturalne”, „organiczne”, „przyjazne dla środowiska” lub „nadające się do recyklingu”, podczas gdy nie nadają się do recyklingu, ani kompostowania. W związku z tym taka reklama i prezentacja wprowadza konsumentów w błąd.

Kontrola materiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

KE we współpracy z państwami członkowskimi UE rozpoczęła akcję kontrolną dotyczącą materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, importowanych z państw trzecich, zawierających niedozwolony składnik – mielony lub sproszkowany bambus.

Akcja kontrolna rozpoczęła się ze względu na liczne w ostatnim czasie powiadomienia w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) związane z przekroczeniami limitów migracji melaminy i formaldehydu do żywności z wyrobów zawierających w swoim składzie mielony lub sproszkowany bambus, szczególnie przeznaczonych dla niemowląt i dzieci. Produkty te pochodziły z krajów trzecich - głównie z Chin.

W tej europejskiej akcji kontrolnej biorą udział organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W ramach czynności kontrolnych zwracają szczególną uwagę na skład importowanych z państw trzecich i wprowadzanych do obrotu w Polsce materiałów i wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz z bambusa. Zakres działań administracyjnych obejmuje wnikliwą analizę dokumentacji towarzyszącej tym towarom, a w przypadku stwierdzenia niezgodności wycofanie produktów z obrotu.

W ramach tych działań prowadzone są rutynowe kontrole w ramach nadzoru bieżącego rynku w Polsce. Dotyczy to również produktów wprowadzanych do obrotu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz