EIT Food: Polacy gotują w domach. To wyzwanie dla HoReCawww.horecatrends.pl - 29 marca 2021 16:03


Polska jest jednym z krajów z największym spadkiem zakupów gotowej żywności i widocznym trendem gotowania w domu. Fakt ten na pewno będzie stanowił wyzwanie dla sektora HoReCa - informuje EIT Food.

Jak wynika z raportu EIT Food Food Foresight analizującego wpływ COVID-19 na sektor rolno-spożywczy w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, branża okazała się być bardzo odporna na zmiany związane z pandemią. Jednak HoReCa została najbardziej dotknięta obecną sytuacją.

– Wyzwania, przed którymi stanął sektor rolno-spożywczy spowodowały zmianę reguł gry. Pandemia przyspieszyła zachodzenie procesów innowacyjnych, które są dla niego nieuniknione jak np. digitalizacja. Różni interesariusze – sama branża, ale też prawodawcy – muszą umieć wskazać wyłaniające się możliwości, ale też stworzyć sposoby działania, które najlepiej ten nowy potencjał spożytkują. To wyzwanie stoi również przed gastronomią – mówi Marja-Liisa Meurice, dyrektor EIT Food CLC North-East. 

W prognozach dot. przyszłości przygotowanych w 2020 roku przez ekspertów EIT Food i Deloitte ścierają się dwie wizje – w zależności od tego jak potoczy się sytuacja gospodarcza i pandemiczna oraz jakie będą reakcje państwa w zakresie nakładanych restrykcji, możliwe są następujące scenariusze:

Nowy konsument  

Umiarkowany scenariusz, kładący nacisk na długofalowe utrzymanie sposobu zachowania konsumentów znanego z pandemii, przykładających większą wagę do wartości odżywczej żywności i lokalnego sposobu jej pozyskiwania. Według tych założeń nastąpi też odwrót od korzystania z placówek gastronomicznych na rzecz domowego przygotowywania posiłków, co będzie skutkowało zwiększeniem popytu na podstawowe artykuły konsumpcyjne i koniecznością adekwatnego dostosowania się branży rolno-spożywczej. W tym scenariuszu restauracje będą musiały dostosować się do nowych potrzeb konsumentów np. zapewniając półprodukty do przygotowania posiłku w domu.

Nowe zasady 

W tym przypadku, stojącym w opozycji do wcześniejszego scenariusza, konsumenci są gotowi powrócić do wcześniejszych przyzwyczajeń i sposobu działania, ale nie mogą tego zrobić ze względu na podtrzymywane ograniczenia. W konsekwencji dochodzi do ograniczenia skali konsumpcji przy zachowaniu struktury sektora. Przy otwarciu gastronomii możliwa jest w związku z tym erupcja popytu i wzrost chęci korzystania z kawiarni i restauracji.

Z badań „Wpływ COVID-19 na zachowania żywnościowe konsumentów w Europue” realizowanych przez partnerów EIT Food, m.in. Uniwersytet Warszawski w 2020 w 10 państwach europejskich, wynika, że 53% Polaków przyznaje, że pandemia zwiększyła problemy finansowe ich gospodarstw domowych, co przełożyło się na bardziej zachowawczą konsumpcję i spadek zakupów żywności premium – wskazuje Aleksandra Niżyńska, Project Manager EIT Food CLC North-East -  Te same badania pokazują, że Polska jest jednym z krajów z największym spadkiem zakupów gotowej żywności i widocznym trendem gotowania w domu. Fakt ten na pewno będzie stanowił wyzwanie dla sektora HoReCa, w związku z czym pracodawcy  z tej branży powinni być zdolni zadbać o właściwe rozpoznanie i reagowanie na zagrożenia.