Partnerzy portalu
Manufaktura Piwa Wódki i Wina rozpoczyna ofertę publiczną akcji Manufaktura Piwa Wódki i Wina rozpoczyna ofertę publiczną akcji; fot. mat. pras.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Autor: AW Data: 20 kwietnia 2022 13:34

20 kwietnia br. Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. opublikowała Memorandum Informacyjne w związku z ofertą publiczną Akcji serii K. Zakładane wpływy z rozpoczynanej oferty wyniosą blisko 11 mln zł. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 26 kwietnia do 10 maja br. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ. Po zakończeniu oferty Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina: Oferta publiczna akcji

Memorandum Informacyjne Manufaktury Piwa Wódki i Wina zostało opublikowane w dniu 20 kwietnia 2022 r. i tym samym Spółka wystartowała z ofertą publiczną akcji serii K. Zapisy inwestorów będą przyjmowane w okresie od 26 kwietnia do 10 maja br. Po dokonaniu przydziału i rejestracji podniesienia kapitałów w KRS, Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie swoich papierów do obrotu na rynku NewConnect.

Na podstawie Memorandum oferowanych jest do 203.371 akcji nowej emisji serii K. Cena emisyjna oferowanych papierów została ustalona przez Walne Zgromadzenie na poziomie 54 zł, zatem zakładane wpływy z oferty wyniosą blisko 11 mln zł.

Docelowo, po zakończeniu procesu nabywania akcji Przyjaznego Państwa, oferowane akcje serii K stanowić będą łącznie 3,61% podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta i będą uprawniać do wykonywania łącznie 3,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Głównym akcjonariuszem spółki pozostanie Janusz Palikot kontrolujący (bezpośrednio i pośrednio) 40,19% głosów w Spółce.

Ofertę koordynuje Dom Maklerski BOŚ, a doradcą prawnym jest Kancelaria Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy. Planowane jest zbudowanie konsorcjum dystrybucyjnego, informacje o uczestnikach konsorcjum zostaną podane przed rozpoczęciem zapisów na akcje.

„Tworzymy jedyny w swoim rodzaju lifestylowy holding alkoholowy.  Wykorzystywanie efektu synergii wszystkich podmiotów w zakresie produkcji, sprzedaży i marketingu pozwala nam wprowadzać na rynek szereg nowych marek. Koncentrujemy się głównie na produktach wysokomarżowych oraz odwołujących się do emocji. Dzięki temu osiągamy bardzo dynamiczny wzrost skali działalności. Rozpoczęcie zapowiadanej pierwszej oferty publicznej jest zwieńczeniem wielu procesów obejmujących m.in. zakończone połączenie ze spółką Doctor Brew oraz kończący się proces przejęcia Przyjaznego Państwa.  Tworzymy unikalną na polskim rynku grupę o bardzo wysokim potencjale rozwoju” – podkreślił Janusz Palikot, Prezes MPWiW.

Cele emisyjne

Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K w całości na kapitał obrotowy. „Zakładamy zwielokrotnienie wolumenu sprzedaży swoich produktów w 2022 roku, zarówno aktualnie oferowanych jak również tych, które Emitent planuje wprowadzić do swojej oferty w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Realizacja tych zamierzeń wymaga odpowiedniego zwiększenia kapitału obrotowego, dlatego chcemy przeznaczyć 100% środków z emisji na ten cel” – stwierdził Tomasz Nietubyć, Wiceprezes MPWiW.

Strategia rozwoju

Celem Zarządu Emitenta jest maksymalizacja wartości rynkowej Spółki poprzez konsekwentne zwiększanie wielkości osiąganego EBITDA, co Spółka zamierza osiągnąć poprzez zwiększenie wolumenów sprzedaży swoich produktów, przy jednoczesnym zwiększeniu penetracji rynku, a tym samym szerszej dostępności produktów na rynku. Zakładane jest dynamiczne docieranie do nowych punktów handlowych w ramach kanału tradycyjnego, rozwój dystrybucji online oraz rozbudowa własnej sieci dystrybucyjnej. Strategia zakłada również systematyczne zwiększanie mocy produkcyjnych i magazynowych. W 2022 r. zakładane są wydatki inwestycyjne (CAPEX) na poziomie 18,2 mln zł.  Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone zostały w Memorandum informacyjnym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz