Powracająca branża eventowa nie nadrobi strathorecatrends.pl - 01 czerwca 2021 14:12


Przychody firm zajmujących się organizacją imprez i wydarzeń masowych spadły w 2020 roku średnio o 78 proc. Zdaniem ekspertów PMR Restrukturyzacje i Kancelarii FKK, straty są na tyle duże, że większość przedsiębiorstw nie będzie w stanie nadrobić w tym roku wygenerowanych strat.

Wraz z majowym luzowaniem obostrzeń sanitarnych, organizacje branżowe wystosowały liczne apele w związku z niesprawiedliwym traktowaniem sektora. Przedsiębiorcy od wielu miesięcy wykluczeni z możliwości generowania zysku i uzdrawiania rentowności prowadzonej działalności, domagali się otwarcia koncertów oraz imprez masowych.

– Należy mieć na uwadze, że eventy to nie tylko artyści występujący na scenie, ale wiele innych firm, bez których organizacja i produkcja wydarzenia nie byłaby możliwa. Obostrzenia spowodowały straty finansowe nie tylko w agencjach artystycznych, ale także  w firmach transportowych, cateringowych, u dostawców techniki, fotografów, oświetleniowców, dźwiękowców i wielu innych – przypomina Aleksandra Pakuła, radca prawny w Kancelarii FKK.

 Rozpoczęty od kilku tygodni etap odmrażania gospodarki, pozwala  przedsiębiorcom na stopniowy powrót do funkcjonowania sprzed pandemii, choć dalej ze znaczącymi ograniczeniami.

– Branża eventowa, w wyniku lockdownów, była jednym z sektorów gospodarki, który ucierpiał najbardziej. Część  firm wykazała się w tym czasie dużą elastycznością i pomimo całkowitego wstrzymania dotychczasowej działalności, podjęła próby przeformatowania biznesu, oferując np. organizację wydarzeń online. Pamiętajmy, że nie były to jednak usługi świadczone na taką skalę jak wcześniej i nie przynosiły takich samych lub choćby porównywalnych dochodów. Nie zapewniały tym samym także środków potrzebnych m.in. na utrzymanie miejsc pracy dla wszystkich, którzy dotąd pracowali przy organizacji imprez – zauważa Aleksandra Pakuła. 

Trwa liczenie strat

Dotychczas branża eventowa dostarczała 1,5 proc. PKB i zapewniała ok.  220 000 miejsc pracy. W Polsce organizowanych było średnio 7 200 imprez masowych rocznie, a wartość tego sektora wynosiła blisko 3 mld złotych, obejmując według danych GUS aż 38 300 firm.

– Trudno jest jednoznacznie oszacować ile z nich upadło lub musiało podjąć próbę restrukturyzacji, ponieważ firmy w tej branży działają pod różnymi kodami PKD. Najczęściej są to kody zaczynające się od 73. Jak wynika z danych statystycznych, dla tego kodu liczba restrukturyzacji w okresie od września do grudnia 2020 r. wzrosła od 400% do 700% w porównaniu z 2019 rokiem. Niewątpliwie świadczy to o trudnej sytuacji całej branży – ocenia Małgorzata Anisimowicz, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes zarządu PMR Restrukturyzacje.

Restrukturyzacja szansą dla branży

Stopniowe odmrażanie branży i wznowienie działalność z jednej strony wiązać się będzie z koniecznością kalkulacji poniesionych strat, a z drugiej długofalową analizą tego jak będzie wyglądała przyszłość. Zapewne część przedsiębiorców dojdzie do wniosku, że sytuacja jest na tyle ciężka, że trzeba zamknąć biznes, bo prognozowane przychody nie będą mogły pokryć poniesionych przez ponad rok strat. Należy jednak pamiętać, że zamknięcie działalności nie jest jedyną opcją.

– W dobie kryzysu rozwiązaniem może być restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Tego rodzaju postępowanie ma na celu uzdrowienie kondycji firmy, a w przypadku tych zadłużonych także doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami – zwykle część długów zostaje umorzona, a pozostała rozłożona na raty z możliwością spłaty na przestrzeni kilku lat – zauważa Małgorzata Anisimowicz i przypomina, że restrukturyzacji mogą podlegać zobowiązania z tytułu podatków czy składek ZUS, które są dużym obciążeniem dla przedsiębiorstw.

– Obecnie w trybie sądowym przedsiębiorca może wybierać z pięciu opcji, w tym dwóch, które dopiero na końcowym etapie angażują sądy. To znacznie przyspiesza procedurę i pozwala na bardziej elastyczne podejście do rozmów z wierzycielami. Przed ponownym rozpoczęciem działalności warto zasięgnąć również rady specjalistów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, którzy pomogą ocenić czy i jakie postępowanie należy wdrożyć. Szybkie podjęcie decyzji może uchronić przed likwidacją lub zamknięciem biznesu – wyjaśnia prezes PMR Restrukturyzacje.