Partnerzy portalu
Szykuje się kolejny hit Ekipy? Krynica Vitamin wyprodukuje napoje Po Lodach Ekipa PPL Koral i youtuberzy idą krok dalej - wprowadzają na rynek napoje./ fot. za koral.com.pl

Szykuje się kolejny hit Ekipy? Krynica Vitamin wyprodukuje napoje

Autor: www.portalspozywczy.pl Data: 02 sierpnia 2021 11:56

Po Lodach Ekipa czas na napoje - PPH Koral wraz z Ekipa Holding SA podpisały umowę na produkcję napojów z Krynicą Vitamin.

Po lodach czas na napoje z logo Ekipa

Zarząd Krynica Vitamin S.A. poinformował, że 30 lipca 2021 roku otrzymał podpisany przez drugą stronę, działających solidarnie - Ekipa Holding Spółka Akcyjna i Spółkę Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów "Koral" - Józef Koral Spółka Jawna - egzemplarz umowy o współpracy handlowej w zakresie prowadzenia przez spółkę produkcji uzgodnionych napojów kontrahenta na jego rzecz i pod marką "Ekipa" i "Koral".
 
Zarząd spółki Krynicy Vitamin podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż jest to pierwsza umowa zawarta przez spółkę z kontrahentem budującym swoją rozpoznawalność i markę w mediach społecznościowych. Daje to spółce perspektywy na rozwój współpracy z tego rodzaju kontrahentami w przyszłości.

Krynica Vitamin wyprodukuje napoje dla Ekipy

Przedmiotem umowy jest produkcja przez Krynicę Vitamin na zamówienie PPL Koral i Ekipa Holding SA uzgadnianych w poszczególnych zamówieniach napojów. W ramach umowy ramowej, dostawy napojów na rzecz i pod marką kontrahenta będą odbywały się na podstawie uzgadnianych receptur i specyfikacji produktów. Każdorazową podstawą do realizacji umowy będą dokonywane odrębne zamówienia kierowane przez kontrahenta do spółki i akceptowane przez spółkę.
 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem. Umowa nie przewiduje możliwości naliczania przez żadną ze stron kar umownych, przy czym zgodnie z jej treścią strony ponoszą na zasadach ogólnych pełną odpowiedzialność za zawinioną szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy lub postanowień właściwych przepisów prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Napoje Ekipy - czy powtórzą sukces lodów?

Z uwagi na ramowy charakter umowy, kontrahent nie posiada zobowiązania względem Krynicy Vitamin do składania zamówień, jak również nie został określony minimalny poziom gwarantowanych zamówień i tym samym na dzień zawarcia umowy. Krynica Vitamin nie jest w stanie określić całkowitych oczekiwanych przychodów ze sprzedaży realizowanych z tytułu przedmiotowej umowy. Krynica Vitamin wskazuje jednak, iż w ramach zawartej umowy spodziewa się w najbliższym czasie otrzymać od kontrahenta pierwsze zamówienie o łącznej wartości około 7 mln złotych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz