Partnerzy portalu
Zarejestruj się na EEC Trends Zarejestruj się na EEC Trends

Zarejestruj się na EEC Trends

Autor: www.horecatrends.pl Data: 12 stycznia 2021 16:04

Ruszyła rejestracja na EEC Trends, które odbędzie się w formule online 17-18 lutego 2021 r. Celem zdalnej konferencji jest rozpoczęcie dyskusji i przygotowanie gruntu pod Europejski Kongres Gospodarczy. W programie: debaty, rozmowy, prezentacje dotyczące najważniejszych trendów gospodarczych – w ich aktualnym, koronakryzysowym czy już popandemicznym kontekście.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Program EEC Trends:

17 lutego 2021 r.

9.30-11.00 
Gospodarka po pandemii – nowe otwarcie. Bilans trudnego roku – aktualna sytuacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarki. Co nas czeka w roku 2021? Prognozy epidemiologów i scenariusze ekonomistów. Tempo powrotu do normalności i zmiany o trwałym charakterze. Branże i sektory stabilne, rozwojowe i wrażliwe. Przyszłość rynku pracy. Stan finansów publicznych a dalsza pomoc państwa dla firm.

Europa w odbudowie – nowe wyzwania. Unijna polityka gospodarcza i finanse – jak wspólnie wyjść z impasu i budować nową rzeczywistość –jakościowo lepszą niż ta sprzed pandemii. Narzędzia: Fundusz Odbudowy i inne wehikuły finansowe. Zaufanie, współpraca, solidarność wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarek krajów członkowskich.

Rozmowy o trendach:

• Zielony Ład, transformacja sektora energii
• Nowa infrastruktura, nowe inwestycje 
• Digitalizacja – jeszcze szybciej

11.30-13.00
EEC GREEN 
Odcienie Zielonego Ładu. Green Deal jako strategia rozwoju europejskiej gospodarki. Nowy cel redukcji emisji – co oznacza dla gospodarek krajów UE. Jeden cel – wiele dróg? Transformacja i adaptacja: jak zmienią się produkcja i usługi, porządek prawny, życie codzienne. Polityka klimatyczna UE a globalna konkurencyjność Europy. Graniczny podatek węglowy (CBAM) – znaczenie dla UE i jej relacji ze światem. 

11.30-13.00
EEC INVEST
Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE. Jak będzie wyglądała zrównoważona, niezawodna, sprawna infrastruktura? Priorytety, moce wykonawcze, kondycja branży, ceny materiałów i usług. Relacje zamawiający-wykonawca-podwykonawca w świetle aktualnych regulacji i w praktyce. Infrastruktura i zasoby nowego świata. 

13.30-15.00
EEC GREEN
Zielone inwestycje. Technologie i dziedziny, w które warto inwestować. Nie tylko energetyka – dobre praktyki inwestorów (budownictwo, usługi, gospodarka odpadami). Potencjał zielonych inwestycji – liczby, fakty, prognozy. Problemy, ryzyka, ograniczenia w inwestowaniu.

Zielone pieniądze. Potencjalnie dostępne środki na inwestycje w ramach Zielonego Ładu. Narzędzia, warunki, kwoty – o jakie środki chodzi? Jak się o nie starać? Firmy, podmioty, sektory w wyścigu o pieniądze „znaczone na zielono”?

Emisje – raportować czy nie? Dobre praktyki na świecie i w Polsce. Presja rynkowa i regulacyjna a rola CSR w strategiach firm. Nowe europejskie standardy raportowania i zasady zrównoważonej taksonomii – czy to będzie rewolucja? Jak skutecznie wspierać ograniczanie emisji? Kampania medialna „Zielony Indeks” – rola komunikacji w stymulowaniu działań na rzecz ograniczania emisji.

13.30-15.00
EEC INVEST 
Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych w Polsce. Rozbudowa i rewitalizacja infrastruktury kolejowej – priorytetowe projekty, harmonogram, nowe technologie, dotychczasowe i nowe źrodła finansowania. Finansowanie, zaawansowanie procedur, spodziewane efekty. Warunki zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego. Obniżenie stawek dostępu do infrastruktury – deklaracje i co dalej? Warunki wykorzystania i dostępu do istniejącej infrastruktury – potencjalna rola regulacji. Transformacja sektora paliwowego i jej wpływ na rynek transportowy. Transport w świetle założeń Green Deal. Normy emisyjności transportu i metody jej ograniczania w świetle aktualnych celów polityki UE. Inwestycje, rozwiązania prawne i innowacje – konieczne, by kolej mogła wspierać realizację celów Zielonego Ładu.

15.30-17.00
EEC GREEN
Efektywni i cyfrowi. Jak technologie cyfrowe wspierają zieloną transformację. Algorytmy sztucznej inteligencji, analiza danych, predykcja, zaawansowana automatyka w zarządzaniu energią, w optymalizacji procesów produkcyjnych, w budownictwie, usługach, w mobilności.

15.30-17.00
EEC INNOVATION
Start-upy w nowej rzeczywistości. Które, jak/dzięki czemu odnajdują się w realiach pandemii i zmieniającego się szybko świata. Relacje z inwestorami, administracją, rynkiem w nowych warunkach.

Innowacje dla klimatu. Pandemia i zielona transformacja jako motory rozwoju technologicznego. Efemerydy wirusowej koniunktury i te technologie, które się sprawdzają i zostaną na stałe. 

18 lutego 2021 r.

9.30-11.00
EEC GREEN
Energetyka na zakręcie – zielona transformacja. W jakim punkcie jest polska energetyka na drodze transformacji? Czy wyznaczone cele są na miarę naszych ambicji, możliwości, realiów? Zielony zwrot w strategiach i działaniach największych firm polskiej energetyki. Tempo przeobrażeń a stabilność systemu i bezpieczeństwo energetyczne. Taktyka bez strategii: fotowoltaika i generacja wiatrowa, ale także atom, gaz, wodór, biogaz wobec spadającej roli węgla.

9.30-11.00
EEC DIGITAL
Cyfrowa transformacja – szybciej, inaczej, mądrzej. Dziedziny, specjalizacje, branże, kraje/regiony, które w warunkach przyspieszenia cyfryzacyjnego wyrastają na nowych liderów lub umacniają swoją pozycję. Czy konkurencja w cyfryzacji pogłębi dysproporcje rozwojowe? „Sprawdzam” – pandemia weryfikuje ekonomiczną wartość technologii i modeli cyfrowego świata. Dojrzałość cyfrowa polskiego biznesu. Digitalizacja u liderów branż i w mniejszych firmach. Case study. 

11.30-13.00
EEC GREEN
Czysta, żywa energia. Inwestycje w OZE. Bezpieczny dla systemu poziom inwestycji w OZE. Offshore i fotowoltaika – polskie specjalności? Jak zadbać o należytą polonizację inwestycji w offshore? Finansowanie inwestycji w źródła odnawialne na przełomie dwóch systemów (zielone certyfikaty i system aukcyjny). Co z barierami dla energetyki wiatrowej na lądzie? Prosumenci pod słońcem – warunki dalszego rozwoju rozproszonej fotowoltaiki.

11.30-13.00
EEC DIGITAL
Cyfrowa fabryka. Automatyzacja i robotyzacja na fali wznoszącej. Roboty w przemyśle: Azja, Niemcy, Polska – porównania, analizy, wnioski. Jak przyspieszyć robotyzację i automatyzację polskiej gospodarki? Ulga robotyzacyjna – mechanizm działania i spodziewane efekty; kto zyska? Przemysł w wersji online. Wirtualizacja procesów, produktów, projektów i realizacji.

13.30-15.00
EEC DIGITAL
Zdalne zarządzanie firmą. Różne aspekty zarządzania „na odległość”: efektywność i koszty, praca zespołowa i kreatywność, elastyczność i stabilność. Digitalizacja obiegu dokumentów. Systemy zawsze online – migracja do chmury. Automatyzacja procesów biznesowych, czyli roboty do usług. Cyberbezpieczeństwo organizacji. Standardy pracy zdalnej, modele hybrydowe, optymalne rozwiązania.

Więcej informacji o EEC Trends na stronie.

Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards – tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, przecierają szlak, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy.

SŁOWA KLUCZOWE

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz