Partnerzy portalu
Jak założyć muzeum? (Wskazówki dla gastronomii) Jaka jest definicja muzeum, co należy zrobić, żeby je założyć?/ fot. shutterstock

Jak założyć muzeum? (Wskazówki dla gastronomii)

Autor: MB; www.horecatrends.pl Data: 03 lutego 2021 08:25

Nowe pandemiczne wytyczne rządu wywołały spore zainteresowanie placówkami kultury m.in. wśród przedstawicieli branży HoReCa. Dlatego zapytaliśy u źródła, jak założyć muzem.

Minister zdrowia, przedstawił kolejne obostrzenia, które będę obowiązują od 1 do 14 lutego 2021. Ograniczona pozostaje działalność hoteli oraz restauracji, z kolei otwarte zostały galerie handlowe i muzea.

W zawiązku z tym zaczęliśmuy się zastanawiać, co trzeba zrobić by założyć muzem?

Muzeum gastronomii - czy po decyzji rządu czeka nas lawina otwarć?

Piw Paw przebranżowił się w Warszawskie Muzeum Kapsli

Jaka jest definicja muzeum, co należy zrobić, żeby je założyć - mówi serwisowi www.horecatrends.pl prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Co należy zrobić, żeby otworzyć muzeum?

Z formalno-prawnego punktu widzenia muzeami są takie instytucje czy podmioty, które uzgodniły z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu swój statut lub regulamin.

Uzgodnienie statutu dotyczy  muzeów, które działają na podstawie  Ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i są  instytucjami kultury; w praktyce są to muzea zakładane przez  administrację rządową oraz  samorządową. W wypadku muzeów, które nie mając osobowości prawnej, są zakładane przez podmioty, które osobowość prawną mają (np. fundacje, osoby prywatne, podmioty gospodarcze, NGOs, Kościoły i związki wyznaniowe),  mamy do czynienia z regulaminem, który również należy uzgodnić z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nie  uzyskuje się jednak rangi muzeum z dnia na dzień. Poza koniecznością wypełnienia odpowiedniego kwestionariusza i przygotowania projektu statutu lub regulaminu, instytucje państwowe sprawdzają, czy faktycznie wnioskodawca prowadzi  działalność muzealną, czyli – zgodnie z Ustawą o muzeach  – posiada i gromadzi zbiory, organizuje wystawy, publikuje katalogi, prowadzi działania konserwatorskie, zatrudnia profesjonalny personel.

Dla planujących utworzenie muzeum przewidziano formułę „muzeum w organizacji”, która również zakłada  uzgodnienie statutu lub regulaminu z Ministrem, co wiąże się również ze sprawdzeniem, czy deklaracje pomysłodawcy muzeum są realne i zgodne ze stanem faktycznym . Procedura uzgodnienia trwa zwykle  około 2-3 miesięcy.

Czy każdy może skorzystać z nazwy muzeum?

Nazwa muzeum, niestety, nie jest chroniona prawnie, co oznacza, iż  można jej użyć swobodnie, także dla nazwania działalności, która z muzeum może mieć mało wspólnego. Jednak w świetle Ustawy o muzeach, dopóki nie nastąpiło uzgodnienie statutu lub regulaminu, nie powinno się traktować tego rodzaju podmiotu jako „muzeum”.  Nie da się ukryć, że mamy do czynienia z niejednoznacznością, która pozwala na pewną swobodę interpretacyjną.

Z perspektywy instytucji eksperckiej, zajmującej się muzealnictwem,  nie ma niczego niewłaściwego w tym , że podmioty gospodarcze zajmują się również działalnością muzealną; jest to często spotykane połączenie, nie tylko przecież w Polsce. Troszczymy się jednak o pewne standardy ; aby podmioty , które przyjmują nazwę „muzeum”, faktycznie prowadziły działalność muzealną. Wspomniana procedura uzgodnienia jest formą, w której ta troska o standardy się wyraża.

Z jakimi opłatami wiąże się otwarcie muzeum?

Procedura uzgodnienia statutu lub regulaminu jest, z perspektywy wnioskodawcy,  bezpłatna. Natomiast koszt organizacji muzeum to zupełnie inna kwestia, która zależy od inwencji i zasobności pomysłodawcy. Prowadzenie muzeum to obowiązek wobec dziedzictwa kulturowego, z którym związane są  wydatki, np. na zabezpieczenie zbiorów oraz ich udostępnienie publiczności.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz