Partnerzy portalu
Pomoc dla sektora HoReCa w związku z pandemią COVID-19 - lista możliwości Jedną z bardziej znaczących pomocy finansowych jakie uzyskać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19 są subwencje z tarcz finansowych PFR/ fot. shutterstock

Pomoc dla sektora HoReCa w związku z pandemią COVID-19 - lista możliwości

Autor: www.horecatrends.pl Data: 04 lutego 2021 20:13

Pomoc dla przedsiębiorców opiera się przede wszystkim na subwencjach z dwóch tarcz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) – Tarcza 1.0 oraz Tarcza 2.0 - oraz na kolejnych tzw. tarczach antykryzysowych będących modyfikacją pierwotnej tarczy antykryzysowej wprowadzonej ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Dla serwisu www.horecatrends.pl zestawienie przygotowały Katarzyna Zwierz-Wilkocka, radca prawny i Joanna Kuc, adwokat Kancelarii Noerr Biedecki sp.k.

Tarcza 6.0 wprowadziła natomiast kolejne dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, ale jedynie dla wybranych branż – zmieściła się w nich gastronomia i catering, ale zabrakło miejsca dla hoteli i podobnych ośrodków. Co więcej, aby zostać zakwalifikowanym do pomocy, dane przedsiębiorstwo jako oznaczenie działalności przeważającej w rejestrze REGON musi mieć wpisany odpowiedni kod PKD. Dofinansowanie powiązane jest z 40% spadkiem obrotów oraz terminowym regulowaniem składek i podatków. Przysługuje ono przez łączny okres 3 miesięcy, w wysokości 2000 zł na jednego pracownika, który musi być zatrudniony przez minimum 3 miesiące (ponownie wykluczając tych zarabiających powyżej 300% przeciętnego wynagrodzenia).

- Potencjalny, maksymalny okres 6 miesięcy dofinansowania wynagrodzeń (a dla branży hotelarskiej jedynie 3 miesięcy), w skali niemal roku trwania pandemii, dla niektórych może się okazać pomocą niewystarczającą. Poza tym, należy zauważyć, że pomoc ta ma przede wszystkim na celu ochronę miejsc w pracy. Jakkolwiek pomoc taka jest jak najbardziej potrzebna, to w przypadku branż, które są całkowicie zamknięte z powodu obostrzeń i których pracownicy siłą rzeczy często nie pracują lub pracują w bardzo ograniczonym zakresie, decyzja między zwolnieniem a dalszym - nawet jeśli tylko częściowym - utrzymywaniem pracownika może być bardzo trudna i obciążająca finansowo - dodaje ekspertka.

Zwolnienie z opłacania składek

- Zwolnienia dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych były przyznawane w czasie pandemii w różnych miesiącach i niekoniecznie dla branż z sektora HoReCa. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 roku było dostępne dla wszystkich wnioskujących płatników zatrudniających poniżej 50 osób. W tym okresie zwolnienie wynosiło 100% dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 osób i 50% dla tych zatrudniających 10-49 osób. Kolejne zwolnienie z opłacania składek, obejmujące lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku, zostało już natomiast ograniczone do wybranych branż – znalazły się w nich hotele, lecz zabrakło gastronomii. W tym wypadku przychód z działalności musiał być niższy aż o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 roku. W zasadach wprowadzonych z kolei w listopadzie 2020 r. było odwrotnie – zabrakło hoteli, pojawiły się natomiast restauracje i catering. W tym przypadku przychód musiał być niższy o 40%. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku objął już zarówno hotele, jak i gastronomię, również ze spadkiem przychodu o 40% względem tego samego miesiąca poprzedniego roku. Powyższe pokazuje jak skomplikowane jest rozeznanie się w kolejnych przysługujących zwolnieniach wynikających z kolejnych „ustaw covidowych”. Dodatkowo, tak częste zmiany i - wydawać by się mogło - arbitralne wybory branż mogły powodować opóźnienia we wnioskowaniu o zwolnienia z opłacania składek i tym samym brak możliwości pozyskania tej formy pomocy - zapewnia Katarzyna Zwierz-Wilkocka.

Jednorazowa dotacja  

Podobał się artykuł? Podziel się!

dodaj komentarz